Zemřel bývalý prorektor a ředitel CIV Jan Rychlík

Univerzita Zaměstnanci

Oblíbený kolega i pedagog odešel ve věku 67 let. Na Západočeské univerzitě v Plzni působil od roku 1978 a byl mimo jiné tvůrcem informačního systému studijní agendy IS/STAG, který používá většina českých veřejných vysokých škol.

Dr. Ing. Jan Rychlík byl od 1. dubna 2001 do 3. března 2011 prorektorem pro informatiku, poté až do  konce roku 2020 ředitelem Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV) Západočeské univerzity v Plzni.

Jako pedagog se Jan Rychlík navíc zapsal do historie katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd, jejíž vedoucí Přemysl Brada na kolegu vzpomíná: "Studenty i kolegy byl velmi oblíbený pro svoji vstřícnost, praktický přístup a laskavost ke všem. Nezapomenutelný byl jeho životní optimismus, který přinášel na katedru. Na univerzitě i mimo ni byl jedním z motorů společenského života velké katedry technické kybernetiky a poté i nově vzniklé katedry informatiky a výpočetní techniky, k čemuž rozhodně patřila jeho záliba v turistice ve všech jejích podobách (horské, cyklistické, vodáctví). Jan Rychlík byl nejen významným českým odborníkem v oblasti informačních systémů -- byl to náš oblíbený kolega a dobrý kamarád. Jeho předčasný odchod nás zarmoutil, ale vzpomínat na něj budeme s vděčností a radostí. Věříme, že stejně tak na něj budou vzpomínat stovky jeho bývalých studentů a kolegů," řekl.

Jan Rychlík vystudoval studijní obor Automatizované systémy řízení na Fakultě elektrotechnické tehdejší Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a v roce 1978 nastoupil na její katedru technické kybernetiky, do oddělení výpočetní techniky. Kromě výuky se věnoval spolupráci s průmyslem -- využití počítačů k účelům řízení průmyslových procesů. "V roce 1990 participoval jako tajemník akademického senátu na spojení Pedagogické fakulty s VŠSE a vytvoření ZČU," připomněl Přemysl Brada a dodal: "V 90. letech strávil velkou část svého profesního života jako zakladatel firmy MARBLE, která navrhovala informační systémy pro nově vznikající soukromé společnosti. Jeho schopnosti neunikly pozornosti významné mediální skupiny MAFRA, která mu nabídla ředitelský post a možnost vytvořit pro firmu rozsáhlý informační systém."

Poté se Jan Rychlík vrátil na plný úvazek na ZČU, do funkce prorektora pro informatiku a ředitele CIV. "Stále byl přitom členem katedry informatiky a výpočetní techniky, kde v 80. letech založil a do poslední chvíle vedl výuku základů databázových systémů – předmět KIV/DB1, ve kterém uměl zúročit svoje zkušenosti z praxe i pedagogické schopnosti. Přednášel ale také další disciplíny, jako např. Programovací techniky.  Až do konce svého života byl aktivně činný v odborné komunitě, jejíž uznání dokládá i zvolení dr. Rychlíka do funkce tajemníka české sekce sdružení právnických osob EUNIS (European University Information Systems). Své zkušenosti z vytváření velkých informačních systémů zhodnotil při tvorbě informačního systému studijní agendy IS/STAG, který je používán i na většině veřejných vysokých škol v ČR. Dr. Rychlík je v pravém slova smyslu otcem STAGu," dodal Přemysl Brada.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

16. 11. 2021