Sutnarka pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia fotografie. Jeho hlavním tématem je čas

International Konference Výstava

Mezinárodní fotografické sympozium 2021 nabídne výstavy v Plzni a Praze a třídenní sympozium s přednáškami hostů z České republiky, USA, Izraele, Rakouska a Slovenska. Další hosté se k sympoziu připojí online a bude možné ho sledovat i na internetu.

S jubilejním desátým ročníkem sympozia přichází i nový název: Boundaries, tedy Hranice. Název Boundaries nejlépe odráží původní záměr projektu: zviditelňovat a reflektovat formální a koncepční identitu fotografie vytvořením dynamicky se rozvíjejícího kolektivu umělců, fotografů a studentů. Projekt od svého založení v roce 2012 podporuje osobní přístup a vytváří inkluzivní komunitu sdílející odborné znalosti. Jeho hlavními organizátory jsou pedagogové Vojtěch Aubrecht a Štěpán Grygar z ateliéru Fotografie Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a kurátor Jan Van Woensel.

Námět projektu se každoročně mění. Tématem letošního ročníku je Čas. Přednášející účastníkům sympozia představí svůj mnohdy velmi nevšední přístup k fotografii jako médiu, k zachycení času či naopak boření zaběhlých fotografických postupů a konceptů s ním spojených. Dojem z přednášek dokreslí i doprovodné výstavy v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni a v Galerii Nová síň v Praze, kde se návštěvníci seznámí s tvorbou těchto výrazných osobností světa fotografie.

Patří mezi ně americký fotograf a pedagog Chris Fraser, který působí na prestižní Cranbrook Academy of Art. Ve své práci využívá historické a univerzální fotografické principy, které aplikuje ve vztahu k prostoru a architektuře. Z Izraele přijede oceňovaný fotograf Mark Yashaev, který seznámí studenty s technikami, jež mu umožňují zachytit na fotografiích více než jeden moment v čase. Slovenská umělkyně Jana Hojstričová z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě se zaměří na téma Expozice jak z hlediska fotografické praxe, tak v rámci širšího chápání jeho významu i směrem k přírodním disciplínám a muzejním expozicím. S rakouskou umělkyní Tinou Frank z Kunstuniversität Linz se účastníci sympozia zamyslí nad tím, jak všudypřítomné nové technologie a možnosti moderní doby ovlivňují umělecké vyjádření a jakým způsobem je technická stránka propojena s tou estetickou. Na procházku anglickým venkovem pozve studenty izraelský fotograf RoeiGreenberg, který aktuálně žije a tvoří ve Velké Británii. Zaměřuje se zejména na fotografii krajiny, kterou vnímá z mnoha úhlů pohledu včetně problematiky lidských zásahů do krajiny, politických hranic i ekologie. O tom, jak mohou obyčejné všední věci a události být výzvou k fotografickému dobrodružství i nástrojem k pochopení sebe sama bude přednášet výrazná osobnost české fotografie Libuše Jarcovjáková.

Online se z New Yorku připojí hudebník, vizuální umělec a spisovatel Lee Ranaldo, spoluzakladatel hudební skupiny Sonic Youth, který publiku představí svoji tvorbu a aktuální projekty. Polská umělkyně a filozofka Ewa Bobrowska se nad tématem času a jeho vnímání zamyslí nejen z hlediska fotografie, ale i ve filozofickém kontextu. Z daleké Šanghaje se k sympoziu přidá umělec a pedagog Yikuan Hu, který se zaměří na téma hranic v moderním světě, nejen tom uměleckém.

Přednášky proběhnou ve dnech 24. – 26. 11. 2021 na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a bude možné je sledovat i online. Harmonogram je k dispozici na webu fakulty stejně jako link na live stream prostřednictvím YouTube.


Přednášející:

Ewa Bobrowska (PL - online), Tina Frank (AT), Chris Fraser (USA), Roei Greenberg (IL), Jana Hojstričová (SK), Yikuan Hu (CN - online), Libuše Jarcovjáková (CZ), Lee Ranaldo (USA - online), Mark Yashaev (IL)


Výstavy:

Boundaries: Time

Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň

Termín: 16. 11. - 23. 12. 2021

Vernisáž: 24. 11. 2021 v 18 hod., součástí vernisáže bude prezentace výstupů workshopu studentů Sutnarky s rakouskou umělkyní Tinou Frank.

 

Galerie Nová síň, Praha

Voršilská 139/3, Praha

Termín: 18. 11.  -  3. 12. 2021

Komentovaná prohlídka: 25. 11. 2021 v 17 hod.

Galerie


Slavnostní vernisáž výstavy BOUNDARIES: TIME v Galerii Nová Síň

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Kodýtková

23. 11. 2021


Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021

Unikátní světelná instalace Osm světel oslavuje židovský svátek Chanuku

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 11. 2021

Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 12. 2021

Studenti technických fakult mají přístup k normám ČSN online

Studenti Studium

Univerzitní knihovna

02. 12. 2021

Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná Fakultou zdravotnických studií

Konference Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

02. 12. 2021