Národní galerie představuje tvorbu absolventky Sutnarky

Absolventi Úspěchy Výstava

Cena empatie, soutěž, kterou v srpnu roku 2019 vyhlásila Národní galerie Praha společně s Komerční bankou, má své vítěze. Staly se jimi absolventka Sutnarky Lenka Záhorková a Romana Drdová. S ohledem na pandemickou situaci se vítězné projekty představují veřejnosti až nyní.

V Malé dvoraně Veletržního paláce byla výstava prací laureátek Ceny empatie otevřena začátkem listopadu a navštívit ji lze do 13. února 2022. Vítězné projekty Romany Drdové a Lenky Záhorkové tvoří intermediální instalace na pomezí výtvarného umění a designu, reflektující dnešní sociální, ekologické a konzumeristické problémy. Romana Drdová se zabývá tématem upcyclingu a znovuvyužití především marketingového materiálu jako prostředku pro tvůrčí činnost. Absolventka ateliéru Keramika Lenka Záhorková vytváří mezigenerační dialog pro uchování unikátních životních zkušeností seniorů, které zvěčnila v dekoru porcelánového nádobí. Oba projekty tak nacházejí pro nepotřebný materiál nové poslání spočívající ve sdílení životních hodnot. 

Lenka Záhorková ve své tvorbě pracuje nejvíce s porcelánem, ze kterého vytváří designové produkty, ale především zdůrazňuje jeho vnitřní kvality, unikátnost a půvab jeho syrového stavu. Tento přístup přenáší do svého umělecko-sociálního projektu Tak to bylo, který vznikl jako diplomová práce na Sutnarce a Lenka jej stále rozvíjí. Pomocí tohoto křehkého i vznešeného, zároveň velmi praktického materiálu se snaží zachytit životní zkušenosti seniorů. Empatie znamená mít kapacitu a ochotu porozumět nebo schopnost vcítit se do druhé živé bytosti, což bychom mohli právě hledat v Lenčině iniciativě. Autorka k podobnému mezigeneračnímu dialogu vybízí i v rámci rodin, aby zkušenosti mohly být uchovány pro jednotlivce i celou společnost.

„Pro práci s touto sociální skupinou jsem se rozhodla na základě znatelné konotace mezi chováním porcelánových fabrik ke kazovému zboží a stereotypním chováním společnosti k seniorům, kde je stáří často devalvováno, protože není ekonomicky aktivní,“ líčí autorka původní myšlenku. Témata autorka účastníkům projektu zadává, a to tak, aby obsáhly celou životní linku od dětství po současnost. „Největší téma vyprávění je většinou dětství, zde se senioři dokážou otevřít. O dospělém životě se pak ne každému mluví jednoduše,“ popisuje postup autorka. O porcelánu plném vzpomínek se dozvíte více také z videa.

Galerie


Foto: Katarína Hudačinová

Foto: Katarína Hudačinová

Foto: Katarína Hudačinová

Foto: Katarína Hudačinová

Foto: Michal Ureš

Foto: Michal Ureš

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

26. 11. 2021


Západočeská univerzita navázala spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Izraeli

International Konference Spolupráce

Fakulta filozofická

10. 01. 2022

Historici a kybernetici zveřejnili další spisy přibližující osudy Čechoslováků vězněných v SSSR

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

04. 01. 2022

Soutěž CS.KOMIKS.21 ovládly studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 01. 2022

Na oběžnou dráhu zamíří další družice, která bude dostávat povely ze ZČU. Sledujte start rakety

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

13. 01. 2022

Platforma KETCube EDU se začíná uplatňovat ve výuce

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

21. 01. 2022