Neverbální komunikace

16 December

16. prosince, 13:00

UL 601, budova Fakulty strojní

Zajímá vás, zda a jak funguje neverbální komunikace? Chcete se naučit skutečně využívat sílu neverbálních signálů ve svém projevu? Chcete lépe porozumět signálům, které vám dávají ostatní?

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na https://czv.zcu.cz/Kurz/neverbalni-komunikace/

Kurz je rozdělen do tří základních tematických celků – principy fungování neverbální komunikace, nácvik komunikačních technik a intepretace neverbálních signálů. V první části jsou představeny základní fakta o tom, jak a proč ovlivňují neverbální signály srozumitelnost, vyznění a přijetí sdělení. Ve druhé části je pozornost soustředěna na nácvik užitečných technik neverbální komunikace v mezilidské komunikaci se zaměřením na pedagogickou praxi a mluvení na veřejnosti. Poslední část je pak věnována analýze neverbálních projevů publika či partnerů v rozhovoru a adekvátním reakcím na ně.

Kurz Neverbální komunikace je zdarma po předchozím přihlášení.Celouniverzitní

16. 12. 2021, 13:00


30  -  08 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 05. 2022, 16:00

02 June

místnost UV 115b + online


Projektové centrum

02. 06. 2022, 09:30

02 June

SIT Port, Cukrovarská 20, Plzeň


Boost Up

02. 06. 2022, 13:00