Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje

Studenti Úspěchy Věda

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových oceňuje výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení studentů. Martin Vítek z Fakulty elektrotechnické má na kontě řadu nejen studijních úspěchů.

Martin Vítek, student druhého ročníku doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, se stal jedním z držitelů Ceny Josefa Hlávky za rok 2021. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových tato ocenění každoročně uděluje talentovaným studentům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří ve svém oboru prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení.

Cenu pro nejlepší studenty elektrotechnických fakult převzal Martin Vítek 16. listopadu při tradiční slavnosti na zámku v Lužanech, které se spolu s ním zúčastnil také proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer.

Martin Vítek se při studiu věnuje výzkumu a vývoji miniaturních robotů ovládaných magnetickým polem. Jeho stěžejním tématem je v dané oblasti originální a náročný směr integrace řídicích a komunikačních obvodů do těla robotu o velikosti několika málo milimetrů, nicméně v projektu se Martin zapojuje také do řady dalších výzkumných úkolů, od řešení základních konstrukčních problémů přes výrobu prototypů až po realizaci laboratorních experimentů.

„Nad rámec své disertační práce se dlouhodobě věnuje vývoji elektromagnetických ventilů pro náročné průmyslové aplikace, a to v rámci projektu Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence (TH04010270). Martin byl hlavním vývojářem řídicí jednotky elektromagnetického ventilu řešené v rámci smluvního výzkumu pro PEVEKO, spol. s r. o., kterou v loňském roce společnost úspěšně uvedla na trh pod označením Chytrý ventil. Aktuálně se pak Martin stal technickým ředitelem v nově vzniklé start-up společnosti nextdrop s. r. o., která se zaměřuje právě na vývoj řídicích systémů pro kapalinové a plynové ventily s aplikacemi především v udržitelném zemědělství,“ popsal studentovy schopnosti v návrhu na ocenění František Mach z Fakulty elektrotechnické.

Kromě studia je Martin Vítek aktivní také v pedagogické činnosti, a to nejen na ZČU. Podílí se na výuce v oblasti informatiky i na vedení bakalářských a diplomových prací a také na vedení prací studentů středních škol. „Mezi takové studenty patří například Marek Seltenhofer, který se svou prací Bionické chapadlo v roce 2021 zvítězil v krajském kole SOČ a v národním kole skončil šestý. Martin vedl Kroužek mládeže v Radioklubu OK1KVK, dlouhodobě spolupracoval s Hvězdárnou Františka Krejčíka a podílel se například také na vývoji exponátů pro Techmania Science Center,“ stojí dále v návrhu na ocenění.

V rámci své diplomové práce vyvinul Martin Vítek unikátní magnetickou kameru, která se stala klíčovým laboratorním vybavením budované laboratoře magnetických materiálů na Fakultě elektrotechnické ZČU. Kamera slouží nejen k charakterizaci vlastností zkoumaných magnetických materiálů, ale také při laboratorní výuce. V neposlední řadě patří do výčtu Martinovy odborné činnosti také projekt Scoobike, při němž se již od magisterského studia věnuje vývoji specializovaného hardwaru a softwaru pro systém sdílených koloběžek. „Martin je nadšený mladý muž s rozsáhlými odbornými znalostmi a dovednostmi, vášní pro vědu a techniku, snahou pomoci a předávat znalosti všem, kteří chtějí. Bezesporu patří mezi nejtalentovanější studenty, se kterými jsem se měl tu čest pracovat, a proto jsem se rozhodl jej nominovat,“ uzavírá František Mach.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

01. 12. 2021


Univerzitní knihovna v kampusu renovovala nábytek

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

20. 01. 2022

Soutěž CS.KOMIKS.21 ovládly studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 01. 2022

Fakulta zdravotnických studií vydala dvě odborné knihy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

18. 01. 2022

Výzkumné centrum NTIS se představuje v nových videích

Univerzita Věda Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

10. 01. 2022

Welcome Centre Západočeské univerzity v Plzni bude pečovat o odborníky ze zahraničí

International Tisková zpráva Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 01. 2022