Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná Fakultou zdravotnických studií

Konference Studenti Studium

Ve čtvrtek 25. listopadu se konala v pořadí již 7. studentská vědecká konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Vzhledem k aktuálním opatřením proběhla konference hybridní formou – prezenčně v hotelu Courtyard by Marriott Pilsen, mimoplzeňské přednášející se pak konference zúčastnily online.

Úvodní příspěvek patřil náměstkyni pro ošetřovatelskou péči  Fakultní nemocnice Plzeň Andree Mašínové. Při přednášce „Zapojení sester FN v grantu Inovace prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů a vývoj pomůcek pro pronační polohu pacienta“ účastníkům představila projekt, v rámci kterého byly vyvinuty nové speciální pomůcky pro polohování pacientů. Opakovaně také zdůraznila význam výzkumu v ošetřovatelství a na závěr přednášky poděkovala studentům za pomoc nemocnici v období pandemie.

Odborná asistentka Eva Hlaváčková z fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pak přiblížila posluchačům oblast životního příběhu v ošetřovatelství. Možnosti sběru dat online jako součást kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství dále prezentovala Milena Vaňková z katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Následující odborný blok přinesl prezentace akademických pracovníků z Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého v Olomouci na témata kvality poskytované ošetřovatelské péče, hodnocení kultury bezpečí studenty ošetřovatelství a zkušenosti dětí z hospitalizace.

Studentky magisterského programu FZS v odpoledním bloku prezentovaly teoretická východiska, prozatímní průběh a předběžné výsledky svých kvalifikačních prací. Na místě získaly užitečnou zpětnou vazbu od akademických pracovníků a odborníků z praxe, tentokráte nejen z Plzně, ale také z dalších koutů republiky. Nad každou z prací se diskutovalo po odborné i faktické stránce. Cílem bylo rozšířit znalosti studentek magisterského studia ve vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly využít především jako potřebný základ v takto zaměřených aktivitách a při zpracování empirických částí diplomových prací.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová, Pavla Boháčová

02. 12. 2021


Studentky prvního ročníku Porodní asistence prezentovaly svoji praxi

Konference Studenti Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

25. 01. 2022

Nejlepší středoškolští chemici se sjedou do Plzně

Soutěž Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

25. 01. 2022

Soutěž CS.KOMIKS.21 ovládly studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 01. 2022

Malí králové koledovali na Fakultě pedagogické

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

14. 01. 2022

Víte, jak chutná DOBROvolnictví?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2022