Univerzita Karlova ocenila člena vědecké rady Fakulty právnické ZČU

Spolupráce Univerzita Věda

Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila 16. prosince na svém posledním letošním zasedání jedenáct osobností, které významně přispívají k jejímu rozvoji a jejichž život je s UK významně spojen. Pamětní medaile předal rektor Tomáš Zima. Byl mezi nimi i profesor Jan Kuklík.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. Celý svůj život spojil s Právnickou fakultou UK, kde nyní působí jako děkan. Profesně se zaměřuje na obor právních dějin a je i ředitelem Ústavu právních dějin. Akademický rok 1991/1992 strávil jako visiting graduate student na St. Edmund Hall v Oxfordu. Je členem řady komisí a odborných institucí, například vědecké rady Právnické fakulty UK, vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů, vědecké rady PF MU Brno a Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2007 se účastnil International Visitor Leadership program (IVLP) ministerstva zahraničí USA, který je zaměřený na právnické vzdělávání na amerických univerzitách.

Fakulta právnická

Pavla Hubálková, Vladimír Šigut (foto)

17. 12. 2021