Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studující Veřejnost Zaměstnanci

Odbor Vnější vztahy Západočeské univerzity v Plzni zval v roce 2021 studenty, zaměstnance i širokou veřejnost na tradiční akce i na události spojené s oslavami výročí.

Slavili jste 30. výročí naší univerzity? Nebo jste byli na jiných akcích, které ZČU uspořádala? Ačkoli loňský rok zpočátku příliš nadějně nevypadal, nakonec se vše v dobré obrátilo a my z Vnějších vztahů ZČU jsme tak pro vás mohli připravit řadu příležitostí k setkávání. Připomeňte si je s námi v krátkém videu.

Video


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 01. 2022