Výzkumné centrum NTIS se představuje v nových videích

Univerzita Věda Veřejnost

Vědci z výzkumného centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni představují v nových videích výzkumné aktivity, kterým se věnují.

Videa jsou zveřejněna na YouTube kanále výzkumného centra, a to v české a anglické verzi. Na úvodní video, prezentující výzkumné centrum jako celek, navazuje dalších osmnáct videí, která představují vybrané výzkumné skupiny centra. Natáčení probíhalo ve druhé polovině roku 2021 a zúčastnilo se ho celkem osmdesát vědců včetně ředitele výzkumného centra NTIS Pavla Nováka a děkana Fakulty aplikovaných věd Miloše Železného. Součástí videí jsou rozhovory s jednotlivými členy výzkumných skupin, záběry laboratoří, které skupiny pro svůj výzkum a vývoj využívají, a záběry jednotlivých aktivit, které jsou s danou výzkumnou činností spjaty.

Vědci působící ve výzkumném centru NTIS provádí výzkum a vývoj ve vybraných oblastech technických oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj nových informačních, komunikačních a mechatronických technologií. Centrum je též orientováno na rozvoj přírodních věd, kde dominují fyzika, matematika a geomatika. Výzkumná témata v oblasti přírodních věd zahrnují především vývoj nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů, vývoj nových matematických struktur, a sběr a zpracování prostorově definovaných dat. Významným rysem činnosti centra je multioborová spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje.


Videa ke zhlédnutí zde: 

Obecné video: NTIS - Nové technologie pro informační společnost
Nanostrukturní tenkovrstvé materiály
Umělá inteligence – řečové technologie
Nelineární modely v hydrologii a proudění tekutin v porézním prostředí
Modelování v biomechanice
Ověřování spolehlivosti softwaru
Geodézie a modelování tíhového pole
Mechanika kompozitních materiálů
Dynamika mechanických systémů
Modelování proudění tekutin a kardiovaskulární biomechanika
Geomatika se zaměřením na geografické informační systémy
Medicínská informatika
Zpracování přirozeného jazyka
DiagEn – informační a řídicí systémy, diagnostika a monitorování
Laboratoř pokročilých energetických systémů
Biokybernetika – syntetická biologie a podpora rozhodování v klinické praxi
Pilsen Eyes – zpracování obrazu, počítačové vidění v průmyslu pomocí umělé inteligence
Odhadování, řízení a rozhodování v podmínkách neurčitosti | IDM research group
ACROSS – automatizace, řízení a robotické systémy

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

10. 01. 2022