Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Oddělením koncepce celoživotního a distančního vzdělávání vydala publikaci k často přehlíženému tématu - psychohygieně. Příručka je reakcí na období, kdy si většina z nás uvědomila, že pečovat o duševní zdraví je prvním krokem ke zdraví tělesnému.

V posledních dvou letech, v době pandemie, byla celá řada jedinců vystavena enormnímu stresu a nejistotě. Mnozí z nás nebyli na tuto situaci připraveni a objevila se úzkost, v horších případech deprese. Publikace/příručka Psychohygiena aneb jak se radovat v okamžicích (ne)radostných od Aleny Lochmannové nabízí možné techniky psychohygieny, se kterými má autorka osobní zkušenosti a které je jednoduché přijmout a implementovat do vlastního života. Techniky nejsou časově náročné a jejich pestrý výběr by měl ocenit každý, kdo se rozhodne efektivně pracovat na své vlastní psychické pohodě.

Autorka se v rovině praktické věnuje především práci se stresem, emocemi a popisuje, že zdraví není jen fyzická pohoda, ale především pohoda sociální a psychická. Popisuje, že za řadou onemocnění stojí stres, který oslabuje nejen naši mysl, ale i tělo.

Publikace byla připravena v součinnosti s oddělením Oddělením koncepce celoživotního a distančního vzdělávání díky velké poptávce po kurzech týkajících se témat právě psychohygieny. V rámci Fakulty zdravotnických studií je vedle přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků a péče o zdraví v jeho fyzické podobě věnována napříč obory pozornost také péči o psychickou pohodu pacientů.

„Vydáním publikace naše fakulta reaguje na nelehkou situaci posledních dvou let, která se dotkla jak akademických pracovníků, tak studentů. Zájem o péči o vlastní duševní pohodu se projevil i ve zvýšené poptávce po kurzech Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání se zaměřením na work-life balance, psychohygienu a práci s emocemi. Proto jsme připravili publikaci, ve které jsou z celé řady psychohygienických technik, které jsou více i méně známé, mnohdy v drobných modifikacích, vybrány ty, se kterými autorka pracuje nejen na kurzech, které lektoruje, ale i ve svém vlastním životě. Jako fakulta se v tomto ohledu snažíme dlouhodobě pečovat nejen o fyzické zdraví, ale také o zdraví duševní, neboť se jedná o dvě misky jedněch vah,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Příručka byla zaslána v tištěné podobě na všechna pracoviště ZČU a zároveň je dostupná volně ke stažení.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

21. 01. 2022