Studentky prvního ročníku Porodní asistence prezentovaly svoji praxi

Konference Studenti Univerzita

Fakulta zdravotnických studií ZČU pořádala konferenci, při níž se studentky prvního ročníku Porodní asistence podělily o své zážitky a zkušenosti z první odborné praxe.

Konference studentek prvního ročníku studijního programu Porodní asistence se na Fakultě zdravotnických studií konala 20. ledna. Studentky při ní seznámily přítomné s institucemi, kde vykonávaly svou první odbornou praxi, především s ústavy sociálních služeb, odděleními následné péče, dětskými domovy a azylovými domy. Důležitou součástí programu bylo sdílení zkušeností a vnímaných přínosů odborné praxe. Většina studentek v prezentacích zmínila, že praxe přispěla k rozvoji jejich komunikačních dovedností s klienty, organizačních schopností a nových poznatků z oblasti ošetřovatelství.

Ročníková koordinátorka Kateřina Ratislavová uvedla: "Je řada důvodů, proč organizujeme studentské konference prvních ročníků každý rok. Pro akademické pracovníky jde o důležitou zpětnou vazbu o zkušenostech studentů z odborné praxe. Pro studenty je to příležitost k osobnostnímu rozvoji. Studentky prokázaly schopnost kooperovat spolu při přípravě konference, sestavit program, konferovat ji a prokázaly i své dovednosti prezentovat své zkušenosti před širším auditoriem."

V neposlední řadě byla součástí programu také odborná přednáška firmy Borion o homeopatické podpoře laktace a sanace porodních poranění.

Konferenci zahájil děkan FZS Lukáš Štich, který přítomné přivítal a ocenil sdílení zkušeností studentek z jejich praxí. „Praxe je nedílnou součástí studia napříč našimi obory. Jsme prakticky orientovaná fakulta a jako taková máme závazek připravovat studenty a posléze do praxe pouštět absolventy, kteří jsou připraveni vykonávat zodpovědně a kvalitně svoji profesi příslušného nelékařského pracovníka. Zároveň je pro nás důležitá zpětná vazba našich studentů, kdy se těšíme z jejich nově získaných zkušeností, teoretických znalostí, které uvedli do praxe, ale i rostoucího sebevědomí a nadšení pro obor, který si zvolili,“ řekl.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

25. 01. 2022