Západočeská univerzita se představila uchazečům o studium

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Online a na některých fakultách také prezenčně navštívili ve středu 26. ledna zájemci o studium Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU). Program Dne otevřených dveří ZČU tvořily informační přednášky nebo prohlídky učeben a laboratoří, ale také online streamy.

V 18 hodin uzavřelo Den otevřených dveří živé vysílání, v němž promluvil rektor Miroslav Holeček a při kterém se představilo všech devět fakult ZČU. Devadesátiminutový záznam vysílání i veškeré potřebné informace najdou uchazeči stále na webu Dne otevřených dveří dod.zcu.cz.

Zájemci o studium na fakultách elektrotechnické, strojní, ekonomické a zdravotnických studií měli možnost získat potřebné informace při osobních rozhovorech s vyučujícími či studenty přímo v budovách fakult. Koho láká studium na Fakultě aplikovaných věd, Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara nebo na fakultách pedagogické, filozofické či právnické, ten se mohl s jejich zástupci spojit alespoň online.

Uchazeči o studium na chebské pobočce Fakulty ekonomické mají možnost dozvědět se vše potřebné v pátek 28. ledna od 10 do 11 hodin v budově fakulty v Hradební ulici 22. Ve stejném čase bude program přenášen také online.

Kdo Den otevřených dveří ZČU ve středu 26. ledna nestihl, najde všechny potřebné informace na webu dod.zcu.cz. Je tady nejen záznam celouniverzitního vysílání, ale především nabídka studijních programů všech devíti fakult ZČU. Z celkem 275 programů mohou zájemci vyhledávat podle fakulty, ale třeba i podle typu, formy a kategorie studia. Prohlédnout či stáhnout si mohou také aktuální brožuru s výčtem všech studijních programů, důležitými termíny přijímacího řízení a kontakty.

Jedinečnou sekci webu Dne otevřených dveří tvoří série videí nazvaných Studenti o studiu. ZČU v nich nechává současné studenty, aby svým nástupcům představili univerzitu vlastními slovy. Proč si vybrali právě obor, který si vybrali? Jak těžké byly přijímačky, jaké je samotné studium, co je na něm baví a najdou jako absolventi uplatnění?

V sekce Poznejte fakulty se představuje nejen všech devět fakult ZČU, ale také další součásti, jejichž nabídka může veřejnost oslovit, například Informační a poradenské centrum, International Office, Centrum výměny mládeže Tandem, Univerzitní knihovna, Ústav jazykové přípravy nebo IoT laboratoř.

Nezbytnou součástí webu je samozřejmě také odkaz Podejte přihlášku, díky němuž se uchazeči dozvědí, jaké přijímací obory jsou aktuálně otevřené a jak postupovat v přijímacím řízení. Záložka Sledujte nás zase veřejnost nasměruje na sociální sítě Západočeské univerzity i na elektronický archiv univerzitního časopisu „Z“.

V části Zamilujte si Plzeň se web věnuje krajské metropoli. Západočeská univerzita chce totiž přesvědčit mladé, že právě Plzeň je pro ně to pravé – univerzitní město se slavnou průmyslovou tradicí, bohatým kulturním životem, přírodou, poskytující ideální podmínky pro sport a relaxaci, a s množstvím atraktivních pracovních příležitostí během studia i po něm. Uchazeči se dozví, že ZČU se nachází jak kampusu na Borských polích na okraji města, tak v historickém centru. Totéž platí i pro koleje, které v deseti budovách poskytují ubytování více než 2 500 studentům. Všude se přitom dá pohodlně cestovat městskou hromadnou dopravou.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd vysílala online, na snímku je děkan Miloš Železný.

Proč studovat na Fakultě elektrotechnické - k uchazečům hovoří proděkan Jan Michalík.

Univerzitní formule a elektromotocykl byly k viděná na Fakultě strojní.

Na Fakultě zdravotnických studií přivítal uchazeče děkan Lukáš Štich.

Zájemci o studium na Fakultě zdravotnických studií si prohlédli výukové prostory.

Se zástupci Fakulty zdravotnických studií se uchazeči mohli propojit také online.

Rozhovor s rektorem Miroslavem Holečkem zahájil večerní živé vysílání.

Děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Proděkanka Fakulty právnické Petra Hrubá Smržová.

Děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

Proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jindřich Lukavský.

Marketingová specialistka Fakulty ekonomické Barbora Havlová.

Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka.

Děkan Fakulty strojní Milan Edl.

Proděkan Fakulty filozofické Petr Krištuf.

Rozhovor s Janou Krunclovou z Informačního a poradenského centra ZČU vysílání uzavřel.

Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 01. 2022