Studenti Fakulty pedagogické se hlásí k dobrovolnické činnosti

Tisková zpráva Ukrajina Univerzita

Studenti, zaměstnanci a absolventi FPE jsou připraveni na aktivní zapojení do pomoci ukrajinským rodinám přicházejícím do Plzně. Databáze dobrovolníků čítá už více než stovku lidí. Téma aktuální války v Evropě se také stalo podnětem pro tvůrčí vyjádření studentů výtvarných oborů.

Dobrovolnická činnost v oblasti práce s přicházejícími dětmi – právě ta tvoří hlavní osu pomoci ze strany studentů, zaměstnanců a absolventů Fakulty pedagogické. Město Plzeň, se kterým v této oblasti fakulta spolupracuje, již připravilo dvě dětské skupiny, které povedou právě dobrovolníci z Fakulty pedagogické. Dále budou studenti působit na školách, kam začnou v příštích dnech ukrajinské děti docházet.

„Fakulta pedagogická se stala během posledních dvou let jedním z důležitých pomocníků v regionu, a to zejména provozováním dětských skupin a provizorních škol při nemocnicích nejen v našem městě. Jednalo se však i o další pomoc s hlídáním a doučováním dětí a mnoho dalších činností. Koncem minulého týdne jsme se rozhodli, že využijeme naše zkušenosti i v momentální složité situaci, které začíná čelit náš region v souvislosti s příchodem rodin z válkou sužované Ukrajiny,“ říká proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání FPE Michaela Voltrová.

S organizací pomoci vedení fakulty intenzivně pomáhá Michal Švec, místopředseda Akademického senátu FPE a předseda studentského spolku Přestávka. „Aktuální situace nás přinutila okamžitě reagovat a musím říci, že tak velkou vlnu solidarity nikdo z našeho spolku neočekával. Studenti jsou vyděšeni, když vidí, jak se Evropa dokázala ze dne na den proměnit, a okamžitě se rozhodli zapojit do dobrovolnictví. Během pár minut bylo již několik desítek zájemců, v úterý odpoledne jich bylo již zhruba sto,“ popisuje.  

Záštitu nad těmito aktivitami převzal i tentokrát děkan fakulty: „Stejně jako v době covidové krize bude dobrovolníky z řad studentů kontaktovat město Plzeň, které konkrétní pomoc v terénu organizuje. Na naši výzvu reagovalo i několik zaměstnanců a absolventů fakulty. Jsem opravdu hrdý na všechny, kteří se rozhodli opět pomáhat, a to i přesto, že poslední dva roky pro nikoho z nás nebyly jednoduché,“ uvedl děkan Pavel Mentlík.

Již koncem minulého týdne fakulta zároveň znovu aktivovala facebookovou skupinu Pomáháme v Plzeňském kraji, která sdružuje ty, kteří chtějí pomáhat, a ty, jež pomoc potřebují. „Skupina má více než 1400 členů a od konce minulého týdne se na ní objevila celá řada nabídek pomoci. Pomoc se týká především výuky češtiny, tlumočení, doučování apod. Jedná se ale i o nabídky materiální pomoci,“ upřesňuje Michaela Voltrová a dodává, že ve skupině je zveřejněna také aktuální výzva pro zapojení dobrovolníků. Přihlásit se mohou i studenti z dalších fakult nebo z řad veřejnosti.

Reakce akademické obce fakulty má však i jinou podobu. Studenti a pedagogové katedry výtvarné výchovy a kultury se rozhodli tvůrčím způsobem vyjádřit podporu Ukrajině a svůj nesouhlas s válkou. Ve čtvrtek 10. března v 18 hodin vystoupí na Fakultě pedagogické na Klatovské 51 (místnost KL 228) prof. Johannes Kirschenmann s přednáškou „Umění ve válce“, při které se z pohledu politologa a pedagoga umění vyjádří k soudobé situaci v kontextu dějin a zároveň představí umělecké aktivity mířené proti válce. Přednáška bude tlumočena z německého jazyka do češtiny. „Studentka Alžběta Huclová pak představí projekt, který nabídne možnost tvůrčím způsobem protestovat a vést dialog v rámci virtuální galerie UMOPED,“ doplňuje vedoucí katedry Věra Uhl-Skřivanová. 

Galerie


UMOPED je Umělecko-pedagogická galerie ve virtuálním prostoru, která nabízí možnost protestovat tvůrčím způsobem. Autorkou těchto dvou děl je studentka Alžběta Huclová.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

02. 03. 2022