Vědecký článek z katedry fyziky vyšel v prestižním časopisu Journal of Applied Physics

Úspěchy Věda Veřejnost

Text Jiřího Houšky je historicky teprve druhou prací autora z vědeckého pracoviště v České republice, již tento časopis uveřejnil.

Prestižní americký časopis Journal of Applied Physics publikoval článek Jiřího Houšky z katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Text s názvem Design and reactive magnetron sputtering of thermochromic coatings vyšel v sekci Perspectives (Výhledy).

„Mám radost, že se našemu výzkumu termochromických vrstev a jejich uplatnění pro aplikaci chytrých oken šetřících energii opět dostalo pozornosti. Je to vizitka celého týmu, který se pod vedením prof. Vlčka touto problematikou zabývá již mnoho let,“ sděluje autor článku Jiří Houška.

Sekci Perspectives zavedl časopis v roce 2016, od té doby se v něm objevilo více než 250 prací z oboru aplikované fyziky. V této sekci není možné publikovat bez přímého pozvání od redakce časopisu. Článek Jiřího Houšky je historicky teprve druhou prací, jejíž první (a v tomto případě i jediný) autor je z vědeckého pracoviště v České republice.

Galerie


strana 1 z 18

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

24. 03. 2022