Tři noví profesoři Fakulty elektrotechnické převzali jmenovací dekrety

Univerzita Věda Zaměstnanci

Ministr školství Petr Gazdík předal 29. března v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Už 15. prosince je jmenoval prezident republiky, z důvodu epidemiologické situace se předávání konalo až nyní. Západočeskou univerzitu zastupovali tři profesoři z Fakulty elektrotechnické.

prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU pro obor Elektronika.

Aleš Hamáček absolvoval v roce 1989 Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Technická kybernetika. Doktorské studium ukončil v roce 2000 v oboru Elektronika. V roce 2008 byl na ZČU jmenován docentem v oboru Elektronika.

Od roku 2010 zastává funkci vedoucího pracovní skupiny Materiálový výzkum ve výzkumném centru RICE a od téhož roku je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. V současné době je vedoucím katedry materiálů a technologií FEL.

V pedagogické oblasti je Aleš Hamáček garantem dvanácti předmětů Bc. a Mgr. studia. Ve výzkumné činnosti se zaměřuje na materiálový výzkum se specializací na nové materiály a technologie, tištěnou a flexibilní elektroniku, smart textilie a senzory.

V oblasti tištěné a flexibilní elektroniky se zabývá především výzkumem nových materiálových a funkčních struktur pro elektronické součástky a elektronické funkční celky. Za nejvýznamnější průmyslovou realizaci v této oblasti považuje CPV přijímač slunečního záření pro systémy koncentrované fotovoltaiky, vyvinutý v rámci mezinárodního projektu Euripides ASES. V oblasti smart textilií zaznamenal jeho tým úspěch s chytrým hasičským zásahovým oblekem a chytrou hasičskou rukavicí. Oba produkty byly úspěšně uvedeny na trh v Evropě, Asii, USA a Blízkém východě. Rukavice navíc získala prestižní ocenění Red Dot Design Award a je chráněna evropským patentem. 

Aleš Hamáček je autorem a spoluautorem více než 100 odborných prací publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí evidovaných pod Web of Science. Celkový počet citací přesahuje 300 a aktuální citační h-index je 10 (WOS), 12 (Scopus). Je spoluautorem tří mezinárodních a patnácti národních patentů. Byl řešitelem či spoluřešitelem tří mezinárodních a více než třiceti národních výzkumných projektů.

 

prof. Ing. Radek Škoda, MSc., Ph.D.

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU, a to pro obor Elektroenergetika.

Radek Škoda působí na ZČU od roku 2010. Jeho pedagogické a výzkumné aktivity jsou spojeny s Fakultou elektrotechnickou, kde vede skupinu zaměřující se na jadernou energetiku. Vědecko-výzkumné činnosti se věnuje také na CIIRC ČVUT, ve skupině Energetika 4.0, která se ZČU úzce spolupracuje.  

Radek Škoda svoji kariéru začal v londýnských bankách a do akademické sféry se plně vrátil po deseti letech.  V elektroenergetice se od té doby soustředí na nová jaderná paliva, výzkumné jaderné reaktory, ukládání energie, teplárenství a efektivní mezinárodní spolupráci v jaderné energetice.

Radek Škoda zastupuje ZČU v řídícím výboru European Nuclear Education Network, pravidelně spolupracuje jako expert s International Atomic Energy Agency a spoluzaložil Intercontinental Nuclear Institute. Vyučoval či dlouhodobě pobýval na univerzitách v Texasu, Massachusetts, v Jihoafrické republice či v Petrohradu.

Radek Škoda je autorem více než 40 odborných prací publikovaných ve vědeckých časopisech, knihách a sbornících konferencí. Získal dodnes přes 300 citací a jeho aktuální citační h-index je 8. Je spoluautorem mnoha užitných vzorů a patentů; z toho jednoho evropského a jednoho amerického.


prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU pro obor Elektrotechnika.

Pavel Trnka vystudoval obor Průmyslová elektronika na ZČU, kde také v roce 2005 získal doktorát v oboru Elektrotechnika, přičemž se podílel na výzkumu životnosti elektroizolačních systémů. Během studia absolvoval stáž v Maschinenfabrik Reinhausen v Regensburgu, poté působil jako postdoktorský pracovník a manažer vysokonapěťové laboratoře na Electrical and Computer Engineering na Mississippi State University v USA. V roce 2008 se habilitoval na Žilinské univerzitě v oboru Silnoprúdová elektrotechnika.

 Na ZČU působí od r. 2005 – nejprve jako výzkumný pracovník a později jako docent, proděkan pro pedagogickou činnost, člen oborové rady, člen vědeckých rad Ústavu jazykové přípravy a Fakulty elektrotechnické a rady celoživotního vzdělávání.

Ve výzkumu se zaměřil na problematiku elektroizolačních systémů používaných ve vysokonapěťové technice. Zabývá se především studiem jejich vlastností pro účely jejich návrhů, analýzy, určování základních parametrů a závislostí s aplikačním přesahem do diagnostiky elektrických zařízení i technologie výroby. Úspěšně spolupracuje s provozovateli a výrobci vysokonapěťových strojů, jako jsou VEM, SGB-SMIT, ČEZ, ČEPS, ŠKODA ELECTRIC, ETD TRANSFORMÁTORY nebo TRAFO CZ, a také s výrobci elektroizolačních systémů a specializované diagnostiky.

Pobýval na řadě zahraničních pracovišť v USA, Německu, Rakousku nebo Číně. Vedl, vede a je členem týmu řady výzkumných národních i mezinárodních projektů. Je autorem více než 200 publikací, z toho několika knih, užitných a průmyslových vzorů, patentů, článků v časopisech a ve sbornících konferencí. Je členem redakčních rad několika časopisů, hostujícím editorem časopisu Polymers. Od roku 2016 vede bienální konferenci International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika).


Fotografie: MŠMT

Galerie


prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

prof. Ing. Radek Škoda, MSc., Ph.D.

prof. Ing. Radek Škoda, MSc., Ph.D.

prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

01. 04. 2022