Předmět Amazing Business School 2022 ujel téměř tisíc kilometrů napříč republikou

Spolupráce Studium Studující

Inovativní způsob výuky Fakulty ekonomické spočívá v tom, že se neodehrává v lavicích, dokonce ani na půdě univerzity, ale v jedoucím vlaku.

Druhý ročník má za sebou předmět Amazing Business School organizovaný katedrou podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické ZČU ve spolupráci s Centrem podnikání a udržitelnosti. Jedná se o nejmodernější způsob výuky inspirovaný finskou Häme University of Applied Sciences a trvá pouhé tři dny. Studenti během nich střídají různá prostředí i situace, ve kterých experimentují s novými business koncepty a testují, zda jejich nápady obstojí. 

V letošním roce se Amazing Business School konala od 28. do 30. března a předcházel jí společný kick-off meeting. Při něm se zúčastnění vzájemně poznali, prozradili na sebe různé zajímavosti, vyřešili společně organizační záležitosti, ale hlavně vytvořili týmy a určili témata svých projektů. 

Inovativní přístup tohoto předmětu tkví v tom, že se neodehrává v lavicích, dokonce ani na půdě univerzity, ale v jedoucím vlaku. Se třemi zastávkami ujeli účastníci téměř tisíc kilometrů napříč Českou republikou. Zahájení předmětu proběhlo na Hlavním nádraží v Plzni, odkud vyrážel vlak směrem do Prahy. Tento čas posloužil ke zpracování Value Proposition Canvas a ujasnění cílů jednotlivých projektů. Během navazující cesty do Brna studenti vykreslovali svého typického zákazníka a první den zakončil program v brněnském Impact Hub, kde se seznámili s jeho činností a dále se věnovali kreslení prototypů a přípravě marketingových aktivit.  

Druhý den pokračovala skupina do Ostravy. Ve vlaku se pracovalo na finanční stránce projektu, zázemí tentokrát poskytla Technická univerzita Ostrava a jejich Kariérní centrum VŠB. Zde vznikaly první prezentace, na které poskytla zpětnou vazbu externí lektorka předmětu Kateřina Kučová. Odpolední blok zahrnoval také tvorbu grafiky, kampaně na sociálních sítích a webové stránky. 

Závěrečný den byl určen k ladění detailů, protože na zpáteční cestě z Ostravy do Plzně byla ještě poslední zastávka. Na katedře podnikání Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze týmy představily kompletní projekty, ve kterých pracovaly na zlepšení kvality vzdělávání, aplikování nových technologií do online nakupování nebo edukační deskové hře. 

Prezentace zároveň završily celou cestu. Účastníkům poskytl předmět možnost projít si jednotlivými kroky potřebnými k realizaci nápadu a zároveň i zpětnou vazbu. Mohli si tak projít celý proces nanečisto a získat důležité zkušenosti, které jistě uplatní v budoucnu.

Galerie


Fakulta ekonomická

Andrea Nádvorníková

05. 04. 2022