Vzniká nová platforma pro podporu vědy CZARMA

Spolupráce Univerzita Věda

Jak zajišťovat ten nejlepší servis pro excelentní vědu? Přečtěte si článek o nové platformě, která si klade za cíl podpořit a propojit projektové manažery a administrátory v ČR. Na jejím vzniku se podílí i Projektové centrum Západočeské univerzity v Plzni.

V České republice vzniká spolek na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů. Platforma CZARMA, z. s. (Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., www.czarma.cz), bude profesní sdružení, které bude propojovat manažery a administrátory ve vědě a výzkumu a bude platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe. Spolek bude pořádat vzdělávací akce, a tedy usilovat o profesní rozvoj a vzdělávání především v oblasti přípravy a implementace výzkumných projektů. Právě projektový a vědecký management by měl tvořit jeden ze základů úspěšné instituce.

Členství v CZARMA bude individuální. Přihlásit se bude moci kdokoli, kdo má zájem o informace a vzdělávání v oblasti přípravy i implementace výzkumných projektů. Platforma se bude flexibilně vyvíjet a fungovat v rámci různých tematicky zaměřených skupin.

„Snahou většiny projektových manažerů i administrátorů je především poskytovat co největší podporu excelentnímu výzkumu na naší instituci a zmírnit administrativní zátěž vědců tak, aby své kompetence mohli využít naplno. Smyslem CZARMA je posílit spolupráci a kompetence projektových manažerů a administrátorů, dát jim příležitost k profesnímu růstu a čerpat ze zkušeností kolegů jak v ČR, tak v zahraničí. Jsem ráda, že i Západočeská univerzita v Plzni se na vzniku spolku podílí, a věřím, že jeho aktivity povedou k rozvoji prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme,“ uvedla vedoucí Oddělení řízení celouniverzitních projektů Dagmar Vokounová Franzeová.

Rozhovor s předsedkyní CZARMA Idou Součkovou Olšovou a s Lenkou Chvojkovou z Technologického centra Akademie věd ČR naleznete na portále vedavyzkum.cz nebo přímo v časopise Echo, který Technologické centrum AV ČR vydává.

Na otázku ohledně dlouhodobých cílů v něm Ida Součková Olšová odpovídá motivačně: „Chtěli bychom postupně dospět k něčemu, co bych pracovně nazvala „Desatero úspěšného projektového manažera“, a hlavně posílit povědomí o této specifické profesi, tzv. Professional Recognition. Aby všichni věděli, že projektový manažer není jen účetní ani jen právník, ale člověk, který ideálně musí mít přehled o několika oborech. Také bychom si v CZARMA chtěli být navzájem inspirací. Ukázat si, co všechno jde, co všechno je v oblasti podpory vědcům možné.“

Projektové centrum

Lucie Benešová

22. 04. 2022