V Plzeňských rozhovorech se hovořilo o umělé inteligenci

Druhý ročník obnovených Plzeňských rozhovorů II uspořádal Ústav jazykové přípravy ZČU ve spolupráci s velvyslanectvím USA 12. května v Moving Station.

Konferenci zahájili prorektor Západočeské univerzity v Plzni Vladimír Duchek a kulturní atašé velvyslanectví USA Erin Kotheimer. V dopoledním bloku vystoupila Karen Panetta, která působí na Tuftově univerzitě v Massachusetts a aktivně se angažuje v IEEE a v největší světové organizaci podporující vzdělávání žen ve vědě a technických oborech. Mládež inspiruje ke studiu technických oborů prostřednictvím široce uznávaného programu „Nerd girls“, který ukazuje, jak jsou inženýři a vědci kreativní a přispívají k humanizaci. Ve svém příspěvku hovořila o rozmanitosti použití robotů, kteří mění některé dosavadní přístupy ve výzkumu i vzdělávání v oborech, jako je inženýrství nebo matematika. Zmínila se také o budoucích očekáváních a příležitostech výzkumu v oblasti robotiky.

Po krátké diskusi ji u mikrofonu vystřídala Eva Žáčková z výzkumného centra ZČU Nové technologie, která se zabývá filozofií vědy a techniky a v současné době působí jako vedoucí oddělení Interakce člověka a stroje výzkumného centra NTC. Tématem jejího vystoupení byla kyborgizace člověka a humanizace strojů. Upozornila na to, že nejde ani tak o  soupeření mezi člověkem a strojem, ale o změnu funkcí a rolí, které by humanizované stroje a kyborgizovaní lidé měli zastávat. Důležitým se stává v této souvislosti zejména dialog o biologických hranicích lidského rodu. Následovala panelová diskuse s oběma přednášejícími, kterou moderoval Pavel Ircing z výzkumného centra NTC.

Odpolední blok zahájilo vystoupení Christophera Harrise, jehož přednášku si účastníci konference vyslechli ze záznamu a poté se s ním při krátké diskusi spojili přes Skype do Hong Kongu. Christopher působí v současné době jak hostující profesor na Technické univerzitě Tampere ve Finsku, která se zabývá vztahem člověka a stroje. Ve svém příspěvku mluvil o výhodách a rizicích umělé inteligence. Stejnému tématu se věnoval i Michal Pěchouček z ČVUT, zakladatel a ředitel Centra umělé inteligence, který má kromě akademické působnosti zkušenosti se zakládáním startupů a řízení komerčních vědecko-výzkumných pracovišť. Závěrečného slova se zhostil rektor ZČU Miroslav Holeček.


Galerie


Karen Panetta

Eva Žáčková

Panelová diskuse

Michal Pěchouček

Daniela Lukavská z UJP a rektor Miroslav Holeček

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

14.05.16


Stonožkové děti prozkoumaly univerzitní laboratoře


Fakulta aplikovaných věd

72

17.02.17


Univerzitní rádio Wéčko hledá moderátory


Studentské organizace

32

10.02.17


Startují univerzitní kurzy tance


Celouniverzitní

71

16.02.17