Studenti Kurta Gebauera vystavují v Galerii Evropského domu

Studující Veřejnost Výstava

Výstavu TO OKOLO můžete navštívit v pondělí od 13 do 17, v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 15 hodin.

V Galerii Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je až do 29. června k vidění výstava TO OKOLO, složená z prací studentů katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické, vedených akademickým sochařem Kurtem Gebauerem. Návrhy a modely na ní představené vznikly převážně pro veřejný prostor Plzeňska, jehož kultivováním se studenti zabývali.

Vernisáž se uskutečnila 4. května a vystoupil na ní také profesor Johannes Kirschenmann, garant didaktických předmětů na katedře výtvarné výchovy a kultury, který pro katalog výstavy napsal text S uměním do města:

„Umění mate naše vnímání a zcela je dokáže polapit. Umění budí pozornost a může sloužit komunitě.

Škola i školy vysoké jsou místem poznávání života a společnosti a její kultury. Jsou však také místem prvního záměrného odcizení. Odcizení ve smyslu vytržení ze světa, který je nám známý, na který jsme si již zvykli. Ve škole a v rámci studia, především pak v umění a výtvarné výchově se snažíme na známé a běžné dívat nově a do jisté míry navyklý způsob myšlení překonávat. Vzdalujeme se od známého, abychom se přiblížili novému!

Zejména realita mimo univerzitu se může stát místem, kde se vědomosti utvářejí na základě zkušenosti, kde se nesimulují, ale kde se získávají metodou pokusu a omylu. Veřejný prostor jako místo učení nabízí segmenty společnosti kritické reflexi a zároveň možnost aktivního podílení se na tvorbě prostředí. Díky uměleckým intervencím a osobní angažovanosti studenti poznávají struktury společnosti, vzájemné vazby a rozpory, stejně jako mechanismy a nástroje politického prosazení se v demokratickém společenství.

Cílem studentských konceptů je upravit konkrétní místo v jejich městě, v jejich komunitě, možná i v jejich vesnici, a tím je obohatit. Nejedná se o bezvýznamné cvičení na pískovišti. Úkoly jsou od počátku zaměřeny na konkrétní realizaci. Tvůrčí návrhy by se měly osvědčit venku, ve veřejném prostoru.

Simulace a poznání profesionálních procesů, a tím i získání vhledu do autentických struktur, je sociálním učením, je to studium ve společnosti a pro společnost.

Projekty, které zde vidíme, jsou seriózní hrou. Hrou plnou nadšení, protože hráči mají vážný záměr: vlastní tvorbou zasáhnout do veřejného prostoru bydliště. Na základě svých dovedností studenti něco vrací společnosti, komunitě, která jim umožnila vzdělání a také ho financuje. Umění tak chce a musí vystoupit. Dobré umění je pak pravdivé a krásné, když opustí ateliér nebo univerzitu. Kdo takové umění vytváří, rozvíjí svou citlivost pro životní prostředí, pro veřejný prostor.

Chtěl bych vyslovit kompliment studentům Kurta Gebauera: riskovali jste, byli jste odvážní, ale tím jste mnohem více získali – mnohem více než jen vědomosti a dovednosti.“

Snímky z vernisáže najdete ve fotogalerii.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

12. 05. 2022