Studentka Fakulty ekonomické reprezentovala ZČU na konferenci EU CAREERS v Bruselu

Další vzdělávání Studium Studující

Studentka Daniela Valná je od letošního roku ambasadorkou projektu EU Careers, jehož cílem je podpora výjezdů na stáže do evropských institucí a celková podpora zájmu o fungování Evropské unie. Aby načerpala nové informace, vyrazila jako zástupkyně ZČU na setkání ambasadorů EU Careers do Bruselu.

Projekt EU Careers, který je zaštiťován Evropským úřadem pro výběr personálu EPSO, usiluje o rozšíření povědomí o tom, že již během studia je možné vyjíždět na stáže do evropských institucí a sbírat cenné zkušenosti. Daniela navštívila 21. dubna kancelář Stálého zastoupení České republiky v Bruselu, kde se setkala s Lindou Messias (Strategy and Concept Unit for Administration and Human Resources), která má na starosti právě zastoupení Čechů v evropských institucích. Daniela měla možnost nahlédnout do běžného fungování kanceláře a načerpat užitečné informace, které bude moci dále předávat případným zájemcům o stáž. Úřad Stálého zastoupení je totiž velmi dobrým startem kariéry v evropských institucích.

Daniela se s Lindou Messias také předběžně dohodla na realizaci online přednášky o Stálém zastoupení ČR v Bruselu, jíž by se účastnila paní Messias společně s kolegou, který je nyní na stáži BlueBook. Termín přednášky bude upřesněn na sociálních sítích projektu (viz níže). 

„Zažít Brusel z pohledu fungování evropských institucí byl pro mě velký zážitek. Příjemné bylo i první offline setkání s ostatními ambasadory. Velmi mě potěšila možnost návštěvy kanceláře paní Messias, protože takovou návštěvu se nepoštěstí zajistit pro každého,“ nadšeně doplňuje Daniela.

Studentka se osobně setkala také s fiskální attaché Lenkou Mikulíkovou, která ji podrobně představila svou funkci na Stálém zastoupení ČR v EU z pohledu financí a kohezní politiky. V Bruselu navštívila i Parlamentarium – muzeum vzniku Evropské unie, kde jsou k vidění mimo jiné i nejzásadnější události z české historie. 

Díky proaktivnímu - a dosud unikátnímu - přístupu Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty ekonomické se mohla Daniela podívat na náš úřad, poznat své kolegy a dozvědět se nové informace,“ sděluje Linda Messias. „S kolegyní z Ministerstva financí Lenkou Mikulíkovou se nám podle okamžité zpětné vazby studentů podařilo přiblížit fungování Stálého zastoupení. Podle našich zkušeností je pro ně přínosné a motivační vidět vše zblízka a naživo. V Bruselu tito vybraní studenti zažijí místní atmosféru a během jednacího dne poznají v institucích EU úředníky, kteří nejsou žádní nudní patroni. Věřím, že tato osobní zkušenost velmi pomůže projektu EU Careers, jelikož bude možné více přiblížit i kariérní příležitosti v institucích EU, potažmo v české státní správě,“ dodává k návštěvě studentky. 

Konference EU CAREERS se konala 22. dubna a měla informativní charakter. Po seznámení s ostatními ambasadory a představení jejich aktivit následovala prezentace o průběhu výběrového řízení na stáže do evropských institucí, o organizaci EPSO a činnosti Evropské komise nebo přednáška na téma Green Deal, European Year of Youth. 

Věřím, že se mi povedlo dostat naši univerzitu do povědomí v kanceláři EPSO a na Stálém zastoupení ČR. Do budoucna by toto bližší navázání vztahů mohlo pomoci mnoha studentům, kteří kariéru v institucích EU zvažují,“ shrnuje Daniela.

Zapojení do projektu EU CAREERS má pro Západočeskou univerzitu v Plzni celou řadu přínosů, například možnost zprostředkovat studujícím prestižní stáže u nejuznávanějších institucí Evropské unie a dále jednoznačné zviditelnění a zasíťování na evropské úrovni, což bezpochyby naplňuje cíle internacionalizaci ZČU pro následující období. Tímto děkuji Daniele Valné za její angažovanost v rámci projektu, zájem a podporu,“ doplňuje prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Aktuální informace o projektu EU Careers a nabízených stážích lze najít na Instagramu @eucareers_zcu nebo Facebooku @EUCareersZCU. V případě zájmu o stáž nebo dalších dotazů se můžete obrátit přímo na Danielu Valnou.

Galerie


Fakulta ekonomická

17. 05. 2022