Workshopy FZS poradí blízkým příbuzným s péčí o nemocné a seniory

Seminář Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni bude pořádat workshopy pro neformální pečující – blízké příbuzné, kteří se starají o nemocného či seniora v domácím prostředí.

Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním je název projektu, který připravila katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií. Díky projektu se budou moci 3. a 4. června pro neformální pečující uskutečnit workshopy.

Kdo jsou neformální pečující? Většinou jde o blízké příbuzné seniora nebo člověka trpícího nemocí, hendikepem či poúrazovým stavem, který pobývá v domácím prostředí. Neformální pečovatelství má obvykle rodinný charakter. Lidé, kteří tuto roli plní, však mají často velmi omezené či žádné znalosti o péči, pomoci či podpoře.  Většinou se jedná o laickou péči bez specifického odborného vzdělání, bez finančního ohodnocení, vykonávanou mimo pracovní poměr, která je prováděna s vysokou mírou citového zapojení. Přímou i nepřímou podporu pečujících osob lze ovlivňovat nabídkou různých služeb (sociálních, zdravotních i vzdělávacích), a právě to na workshopu zazní.

Hlavním cílem projektu je poskytnout neformálním pečujícím specifické informační služby a poradenské aktivity, zaměřené na primární, sekundární a terciální prevenci u konkrétních chronických onemocnění a na podporu orientace v možnostech využívání potřebných služeb.

Workshop je určen všem, kteří mají doma blízkou osobu s chronickým onemocněním a chtějí poradit, jak jí zajistit dobrou laickou péči. Na workshopu bude možné získat informace o projevech chronických onemocnění, které může neformální pečující rozpoznat a v neposlední řadě bude možnost diskuze.

Program workshopu naleznete v pozvánce.

Projekt Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním č. 18/22/PPZ podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

18. 05. 2022