Kapely, přednášky i prezentace univerzit — to byla EUforia Stage

Koncert Studující Veřejnost

Priority českého předsednictví v Radě EU představil jednodenní festival EUforia Stage. Ten společně organizovalo šest českých vysokých škol včetně Západočeské univerzity.

Přednášky a debaty spojené s členstvím v EU, prezentace jednotlivých univerzit, ale také koncerty kapel Vanua2, VOXEL & Spol. a Sto zvířat přinesla akce EUforia Stage, která proběhla ve středu 11. května v Pardubicích.

Studenti, akademici i veřejnost se v jednotlivých stáncích mohli zábavnou formou seznámit se studijní nabídkou Univerzity Pardubice, Západočeské univerzity v Plzni, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. ZČU přispěla do programu virtuální hrou z Fakulty aplikovaných věd a kvízem, zahrnujícím mimo jiné participaci univerzity na projektech EU.

Festival se konal pod záštitou Vlády ČR a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. České vysoké školy nabídnou v roce 2022 podobné akce také v Praze a v Brně.

Akce byla podpořena z CRP projektu Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání.

Video


Galerie


Celouniverzitní

Michaela Svobodová

16. 05. 2022