FZS navštívili francouzští kolegové

Hosté International Spolupráce

Návštěva z partnerské nemocnice CHU de Rouen na Fakultě zdravotnických studií byla přínosem nejen pro studenty.

Ve dnech 8. – 11. 5. navštívili Fakultu zdravotnických studií Johann Dussaux a Nadia Gabriel, francouzští kolegové z partnerské nemocnice CHU de Rouen.

V rámci této návštěvy se uskutečnila online přednáška pana Johanna Dussaux na téma Biological and Epidemic Risk, určená všem studentům, odborným asistentům či absolventům. Přednáška se zaměřila na historické kořenyinfekčních onemocnění, mezinárodní organizace zaštiťující epidemická rizika a v neposlední řadě se kolega věnoval klíčovým bodům postupu při výskytu těchto rizik.

Francouzští hosté měli možnost navštívit Neurologickou a Psychiatrickou kliniku FN Lochotín, dále specializované učebny a Simulační centrum na FZS, zavítali i do univerzitního kampusu na Borech. Program zahrnoval rovněž kulturu – hosté navštívili Plzeňský Prazdroj, Plzeňské historické podzemí a prohlédli si historické centrum Plzně.

Velice si ceníme spolupráce s naším francouzským partnerem v Rouen, na základě které jsou v současné době na praktické stáži ve FN Lochotín tři francouzské studentky a z praktické stáže v Rouen se vrátila naše studentka, jejíž působení si v tamější nemocnici velice chválili.

Těšíme se na další spolupráci s CHU de Rouen!

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

17. 05. 2022