FZS navštívila odbornice na téma demence z Velké Británie

Další vzdělávání Hosté International

Fakulta zdravotnických studií spolupracuje s mnoha zahraničními odborníky. Nejen studenti, ale i odborní asistenti tak mají možnost rozšířit své znalosti a podílet se na internacionalizaci Západočeské univerzity.

Ve dnech 26. - 30. 4. 2022 navštívila Fakultu zdravotnických studií britská ergoterapeutka Samita Kirve. Samita působí v oboru Ergoterapie na Fakultě zdravotnictví a přírodních věd na Oxford Brookes University a specializuje se na ergoterapii a demenci. Má zkušenosti s výukou studentů pracovní terapie, fyzioterapie, ošetřovatelství a oboru zdravotnický záchranář ve Velké Británii a Indii. Kromě pedagogické praxe na univerzitách od roku 2010 vzdělává nemocniční týmy, pečovatele a rodinné příslušníky v různých aspektech péče o demenci. Jedním z výzkumných témat, kterým se Samita věnuje, je komunikace a chování u demence.

Samita vedla na FZS interaktivní workshopy zaměřené na demenci, její hlavní dělení, včasnou diagnostiku a především komplexní rehabilitace. Uváděla příklady z praxe a popisovala, jak probíhá rehabilitace ve Velké Británii, studenti mohli klást otázky a zúčastnit se diskuze o různých metodách a přístupech, které se dají v této problematice využívat a implementovat v praxi.

Kromě vedení workshopů měla Samita možnost setkat se během návštěvy s týmem FZS, který se věnuje ergoterapii, a sdílet s jeho členy své zkušenosti, poznat historické centrum Plzně a navštívit i Psychiatrickou kliniku a Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice v Plzni.

"Samita Kirve je skvělá odbornice na téma demence, na fakultě se věnovala především studentům programu Ergoterapie, stejně tak diskutovala s našimi akademickými kolegy, kteří v daném oboru působí. Pro fakultu je nesmírně obohacující přijímat takové odborníky, spolupracovat s nimi a interkulturně sdílet vlastní zkušenosti s rozličnými tématy, stejně tak je to příležitost pro studenty nejen rozšířit si své obzory v rámci oboru, ale také ve smyslu interkulturních kompetencí," uvedla proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Alena Lochmannová.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

26. 05. 2022