Zástupci ZČU diskutovali o udržitelném rozvoji na půdě OTH Amberg-Weiden

International Konference Spolupráce

Další česko-německý workshop na téma udržitelného rozvoje hostila univerzita OTH Amberg-Weiden. Zúčastnili se ho také studenti i zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni.

Dostupné a čisté energie, důstojná práce a ekonomický růst, průmysl, inovace a infrastruktura, odpovědná výroba a spotřeba a klimatická opatření. To byla témata workshopu v rámci společného projektu Západočeské univerzity v Plzni a Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, nazvaného SDG Transformation SPACE.

Diskuze se uskutečnila 17. května v multifunkční místnosti OTH Amberg-Weiden, kde se pomocí metody open space sešli čtyři čeští a 24 německých účastníků. Paralelně si ve dvou diskusních kolech po 25 minutách vyměňovali názory na otázky, které sami definovali a ke kterým hledali řešení. Každý tým představil také tři příklady dobré a tři příklady špatné praxe z podnikatelského sektoru.

Debaty ve skupinách zájemců byly tentokrát o to zajímavější, že se do nich zapojili studenti mezinárodního studijního programu pod vedením profesorky Lisy Ranisch. Konflikty a dilemata cílů udržitelného rozvoje byly proto diskutovány z perspektivy účastníků z celého světa. Každý, kdo se zúčastnil tohoto semestrálního kurzu s pěti fázemi, obdrží oficiální mezinárodní certifikát o účasti. Na další skupinu účastníků a na nové diskuze v rámci projektu dojde v zimním semestru.Galerie


Celouniverzitní

Michaela Svobodová

25. 05. 2022