Rektor ZČU se zúčastnil pietního aktu k uctění památky obětí heydrichiády

Univerzita Veřejnost

Památku dvanácti občanů popravených v souvislosti s přípravou atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha či za pomoc členům výsadkové skupiny uctili ve čtvrtek 9. června na Armádní střelnici v Plzni-Lobzích představitelé města, kraje a dalších institucí.

Na místě bývalého popraviště hovořil primátor Pavel Šindelář, Západočeskou univerzitu v Plzni jako už tradičně zastupoval rektor Miroslav Holeček. Dále byli přítomni zástupci Plzeňského kraje, městských obvodů Plzeň, zástupci Policie ČR, sokolské obce, bojovníků za svobodu a další.

V období od 28. května do 15. června roku 1942 byli v Plzni zastřeleni Alois Vágner a Josef Pašek z Krašovic za ukrývání střelné zbraně, strojvůdce Rudolf Šváb za schvalování atentátu, za totéž, a navíc za poslech zahraničního rozhlasu byli popraveni Václav Cafourek a jeho neteř Blažena Fenclová a tulák Josef Wilde. Obětmi heydrichiády se stala i rodina Václava Stehlíka. Popraviště v Lobzích bylo poté přeloženo do nedalekého lomu ve Vejprnicích.

V roce 1949 byl v Lobzích odhalen památník těmto dvanácti obětem heydrichiády. Reliéf je dílem Marie Uchytilové, která je též autorkou pomníku lidických dětí.

Galerie


Celouniverzitní

město Plzeň

13. 06. 2022