Fakulta elektrotechnická hostí 8. ročník mezinárodní konference ESCO - European Seminar on Computing

International Konference Věda

Konference je tematicky zaměřená na moderní trendy ve výpočetních metodách. Posiluje interakci mezi výzkumníky a odborníky v různých oblastech inženýrství, vědy a vzdělávání.

Ve dnech 13. – 17. 6. se v Plzni v konferenčních sálech hotelu Vienna House Easy koná již osmý ročník mezinárodní konference ESCO, věnované moderním trendům ve výpočetních metodách, tentokrát v hybridní formě. Konference organizuje katedra elektrotechniky a počítačového modelování Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni ve spolupráci s prof. Pavlem Šolínem z University of Nevada, Reno ve Spojených státech amerických. Na letošní ročník se zaregistrovalo téměř 200 vědců a studentů z různých oborů z celého světa.

Mezi klíčové oblasti zájmu konference ESCO patří výpočetní trendy v elektromagnetismu, strukturální mechanice, proudění, kvantové fyzice nebo chemii. Minisympozia jsou zaměřena na modelování klimatu a atmosférických dějů, simulaci ledové námrazy, vývoj numerických modelů multifyzikálních problémů, aplikovanou statistiku, využití digitálních dvojčat a cloudové a GPU výpočty. Vybrané příspěvky budou publikovány v prestižních vědeckých časopisech s impakt faktorem.

V průběhu konference v rámci zvaných přednášek vystoupí přední světové kapacity, například John Shadid (Sandia National Laboratories, U.S.A.), Nicolin Govender (Research Center Pharmaceutical Engineering, Rakousko), Victor Calo (Curtin University, Austrálie) a Gitta Kutyniok (University of Munich, Německo), v pátek vystoupí s příspěvkem Niklas Rom z firmy COMSOL Multiphysics.

V dalších sekcích nebudou chybět ani zajímavé workshopy a posterové sekce, které doplní hlavní programové části. Součástí konference je již tradičně bohatý společenský program, při kterém mohou účastníci neformálně navázat nové kontakty. V průběhu úterního večerního programu vystoupí Martin Zakkiss Juha se svojí skupinou.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Martin Vítek

13. 06. 2022