Velká výzva pro zapojení ZČU do mezinárodní spolupráce v udržitelném rozvoji

International Spolupráce Zaměstnanci

Zástupci Fakulty ekonomické reprezentovali Západočeskou univerzitu v Plzni na 5. světovém sympoziu udržitelného rozvoje na univerzitách, které hostila 15.–17. června Allegheny College v Meadville (Pensylvánie, USA).

Účast Jiřího Preise a Jana Koppa z Fakulty ekonomické na WSSD-U neboli celosvětovém fóru univerzit podporujících udržitelný rozvoj přinesla řadu inspirací, kontaktů a nabídek další spolupráce, například s univerzitami z USA, Německa a Brazílie. Nabízí se spolupráce jak pro obory Fakulty ekonomické, tak pro některé obory jiných fakult (např. FAV, FDULS, FPE), a zejména také sdílení zkušeností pro řízení udržitelnosti na ZČU.

ZČU byla prezentována v příspěvku „Rainwater management in a context of sustainable cities: six possible roles of the university in building water sensitive communities“. Účast a příspěvek na konferenci podpořil projekt RKV II: Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627).

Konferenční příspěvky a diskuse ukázaly řadu možností, jak téma udržitelnosti propojovat mezi výzkumem, výukou, provozem univerzit a regionální spoluprací. Perspektivní jsou nabídky na studentské výměnné pobyty nebo možnosti publikování. Velký potenciál má výzva k zapojení naší univerzity do celosvětové sítě IUSDRP (Inter-University Sustainable Development Research Programme). Účast na sympoziu umožnila sdílení zkušeností s provozem Green Campusu hostitelské Allegheny College (od roku 2020 uhlíkově neutrální), které jsou pro rozvoj našeho kampusu aktuální. Příkladem jsou prvky systému hospodaření s vodou (např. tzv. dešťové zahrádky, které umožňují cílené vsakování srážkové vody do podpovrchového systému odvodnění, nebo geotermální zdroj tepla pro historickou budovu vedení univerzity).

Účastníci sympozia se velmi rádi o zkušenosti a podněty k rozvoji udržitelnosti podělí se zájemci z dalších pracovišť ZČU.

Galerie


Vegetační stěna zavlažovaná vodou ze střechy Centra environmentálních věd

Nejstarší budova v kampusu Allegheny College je místo, kde sídlí vedení této instituce

Dešťové zahrádky

Fakulta ekonomická

Jiří Preis, Jan Kopp

27. 06. 2022