Afrikanista Jan Záhořík se podílel na dosud největším souboru studií o Rohu Afriky

Tisková zpráva Věda Zaměstnanci

Jan Záhořík z Fakulty filozofické ZČU je jedním devíti mezinárodních editorů a zároveň autorem či spoluautorem tří kapitol a spolueditorem sekce o migraci publikace Routledge Handbook of the Horn of Africa.

Badatelům a studentům po celém světě začala sloužit objemná publikace Routledge Handbook of the Horn of Africa, která představuje komplexní přehled současného výzkumu týkajícího se Afrického rohu – nejvýchodnější části Afriky, vybíhající do Arabského moře. Afrikanista Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je jedním devíti mezinárodních editorů této knihy a zároveň autorem či spoluautorem tří kapitol a spolueditorem sekce o migraci. 

Routledge Handbook of the Horn of Africa je podle Jana Záhoříka monumentální počin. „Kniha o 776 stranách zahrnuje 60 kapitol rozdělených do šesti sekcí. Vznikala čtyři roky a zahrnuje současný výzkum desítek autorů z celého světa. Jedná se tak o ojedinělý počin, který navíc bude sloužit na řadě univerzit jako základní čtivo v kurzech, které se týkají dané oblasti, případně témat migrace, autoritářství, bezpečnosti nebo ekonomické integrace,“ popisuje publikaci. Oblast Afrického rohu, o které publikace pojednává, je chráněná organizací UNESCO a tvoří ji státy Etiopie, Somálsko, Džibutsko a Eritrea. 

Součástí Routledge Handbook of the Horn of Africa je také kapitola o etiopské diaspoře a jejím vlivu na etiopskou politiku. „Spolupracoval jsem na ní s kolegou Ameyu Godesso Roro z etiopské Jimma University,“ říká Jan Záhořík s tím, že se jedná o jednu z mnoha společných aktivit, dokládajících dlouhodobou spolupráci této univerzity s Fakultou filozofickou ZČU. Obě instituce podepsaly dohodu o spolupráci v roce 2013 a v Jimmě otevřely společné pracoviště. 

 

Doc. PhDr. Jan Záhořík, PhD., se věnuje Etiopii a východní Africe, absolvoval tři desítky výzkumných, přednáškových a cestovatelských pobytů v Etiopii, Súdánu, Keni, Rwandě, Burundi a Maroku. Zabývá se především dějinami, společností a současnou politikou Etiopie. Přednášel na zhruba dvaceti univerzitách v Evropě, USA a Africe. Je autorem několika monografií – např. Dějiny Rwandy a Burundi (Praha, 2012); Ohniska napětí v postkoloniální Africe (Praha, 2012); Belgický kolonialismus v Africe (Plzeň, 2016), spolueditorem několika knih – např. The Horn of Africa since the 1960s: Local and International Politics Intertwined (New York, 2017) či Colonialism on the Margins of Africa (New York, 2018). V současné době přednáší na katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU a na University of New York in Prague.

Galerie


Jan Záhořík v Etiopii.

Routledge Handbook of the Horn of Africa.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

24. 06. 2022