Matematici a fyzici se sešli na Západočeské univerzitě

Konference Spolupráce

Na Fakultě aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni se ve dnech 23.–25. června uskutečnil sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků. Záštitu nad akcí, která se koná jednou za čtyři roky, převzal rektor ZČU Miroslav Holeček a děkan FAV Miloš Železný.

V životě Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), která je jednou z nejstarších dosud existujících českých učených společností, je celorepublikový sjezd významnou událostí. Zazněly během něj zprávy o činnosti a hospodaření JČMF v uplynulém čtyřletém období, delegáti zhodnotili práci jednotlivých poboček a jejich členů a udělili také řadu vyznamenání za přínos v rozvoji vědy, za zásluhy v oblasti vzdělávací a za propagaci matematiky a fyziky. Především byl však zvolen výbor a předseda JČMF, jejichž úkolem je řízení a směřování JČMF v příštích čtyřech letech. Předsedkyní JČMF byla zvolena doc. Alena Šolcová, působící na katedře aplikované matematiky Fakulty informačních technologií ČVUT.

„Součástí programu byly dvě velmi zajímavé přednášky a diskuse o rámcových vzdělávacích programech na základních a středních školách. Matematická přednáška profesora Jiřího Neustupy o Navierových-Stokesových rovnicích se týkala jednoho z problémů milénia a přednášku z fyziky o halogenidových scintilátorech přednesl vítěz Ceny Milana Odehnala, inženýr Vojtěch Vaněček,“ uvádí hlavní organizátorka sjezdu Světlana Tomiczková z katedry matematiky FAV. „Během třídenního setkání zaznělo mnoho zajímavých myšlenek, které se jistě promítnou do činnosti JČMF v dalších letech,“ dodává.

V naplněném programu si účastníci stihli prohlédnout Plzeň, navštívit Loosovy interiéry a Plzeňský Prazdroj. Podle Světlany Tomiczkové odjížděli delegáti i hosté spokojeni a plni nových dojmů, k čemuž přispěla nejen výborná atmosféra sjezdu, příjemné prostředí na Fakultě aplikovaných věd, ale i vstřícné jednání pracovníků kolejí a menz. 

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

01. 07. 2022