Francouzská univerzita Artois projevila zájem o spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ZČU

International Spolupráce Univerzita

Rektor Univerzity Artois Pasquale Mammone a prorektor Ahmed El Kaladi během návštěvy na Západočeské univerzitě ve čtvrtek 30. června vyjádřili zájem o spolupráci s Fakultou elektrotechnickou a prohlédli si výzkumné centrum RICE.

Univerzita Artois se sídlem v Arrasu v severní Francii spolupracuje s katedrou románských jazyků a s katedrou historických věd Fakulty filozofické již od roku 2008. Tato univerzita má podobně jako Západočeská univerzita více než 11 000 studentů. Letos oslavila 30. výročí založení a nabízí studium jak v humanitních, tak v technicky zaměřených oborech studia.

Podle slov Heleny Horové, proděkanky Fakulty filozofické, která delegaci doprovázela, Univerzita Artois dlouhodobě aktivně spolupracuje zejména s katedrou románských jazyků, s níž má uzavřené smlouvy k programu dvojí diplom pro bakalářské studium oboru Cizí jazyky pro komerční praxi a pro navazující magisterské studium oboru Učitelství francouzštiny pro střední školy. 

Rádi bychom spolupracovali se Západočeskou univerzitou i v technických oborech, a to především s Fakultou elektrotechnickou v elektrotechnických oborech, ale také v IT oborech s Fakultou aplikovaných věd, uvedl rektor Pasquale Mammone během jednání s proděkanem Fakulty elektrotechnické Janem Michalíkem. Výzkumná laboratoř LSEE při Univerzitě Artois se zaměřuje na ekologické aspekty elektrotechniky, zvyšování účinnosti točivých i netočivých elektrických strojů, konstrukci elektrických strojů schopných odolávat extrémním vnitřním teplotám a další témata. Nabízí se tedy možnost spolupráce s výzkumným centrem RICE.

Podle slov proděkana Jana Michalíka je prostor pro vzájemnou spolupráci v oblasti R&D (Research&Development – výzkum a vývoj) i vzdělávání, například formou výměnných výzkumných pobytů doktorandů a výzkumníků či vyzvaných přednášek. Obě strany vyjádřily též zájem v budoucnu spolupracovat na společném double degree programu v rámci doktorského studia.

Rektor a prorektor Univerzity Artois si prohlédli laboratoře Fakulty elektrotechnické a výzkumného centra RICE.

Po prohlídce výzkumného centra RICE se hosté z Univerzity Artois seznámili s historickým centrem Plzně a s fakultami v centru města v doprovodu Romany Suché z International Office a ve večerních hodinách se setkali s prorektorkou Ditou Hommerovou a s děkanem Fakulty filozofické Davidem Šancem.

Na závěr pracovní návštěvy v Plzni se rektor a prorektor Univerzity Artois zúčastnili v pátek 1. 7. promoce absolventů bakalářského a magisterského studia Fakulty filozofické a absolventů programu dvojí diplom s Univerzitou Artois na zámku Kozel. 

Galerie


International Office

Romana Suchá, Kateřina Newton

04. 07. 2022