Studium = jen učení? Zvládneme víc, dokazují studenti

Studium Vybíráme z časopisu Info.zcu

Vybíráme nejzajímavější články z aktuálního vydání univerzitního časopisu Info.zcu. Celé číslo si můžete přečíst v tištěné podobě i elektronicky, odkaz najdete na konci článku.

Jedno slovo: studium. Co si pod ním představíte? První obraz, který se vám objeví v mysli, je možná student sedící v posluchárně a naslouchající výkladu, případně začtený do jedné z mnoha knih, jež se mu vrší na desce pracovního stolu, dělající si poznámky a možná polohlasem opakující definice, které potřebuje nutně dostat do hlavy.

Naštěstí pro studenty je ale studium mnohem pestřejší záležitost. Samozřejmě, vzdělání je stále její pevný základ, ale toho dalšího, co mohou studenti na vysoké škole dělat a čím se mohou zároveň také učit a vybavit na budoucnost, je spousta.

Protože jsme na vysoké škole, měly by po tvrzení následovat důkazy. Tady jsou.

 

Hurá za hranice

Koronavirovou pandemii nechme na několik odstavců stranou, jeden z největších benefitů vysokoškolského studia je totiž určitě možnost vycestovat do zahraničí a studovat tam. Současní studenti si tyto příležitosti pochvalují a ti, kteří studovali ještě před rokem 1989, je upozorňují, aby si jich vážili.

Výhody jsou jasné. Studenti v zahraničí poznají nové prostředí, čímž můžeme myslet jinou školu stejně jako odlišnou kulturu, zlepší si jazykové dovednosti, seznámí se s novými lidmi… Vrátí se bohatší hned v několika ohledech. A třeba i s druhým diplomem, který na zahraniční univerzitě získali.

Studenti ZČU mohou vyjíždět na partnerské univerzity po celé EU i ve zbytku světa, na pobyty od jednoho měsíce do jednoho roku. S nabídkou i s programy ERASMUS+ a INTER je seznamují na pracovišti International Office, oni se pak na oplátku svěřují se svými dojmy z pobytů ostatním a motivují ty, kteří třeba ještě váhají.

„Na úplném začátku, asi jako všichni ostatní, jsem pociťovala lehkou nervozitu. Vzhledem k tomu, že jsem ve třídě byla jako jediná z Čech, bylo pro mě o to složitější navázat nějaký první kontakt. Nicméně po prvním dni se veškeré obavy rozplynuly a mohla jsem se plně soustředit na zajímavé předměty,“ popsala Kristýna Molendová z Fakulty pedagogické svůj letní semestr na VIA University College v Dánsku, které si zamilovala i díky volnému času, kdy mohla zemi objevovat. „Tato zkušenost pro mě byla velmi přínosná nejen z hlediska získání nových znalostí, ale taky mi pomohla se osamostatnit. Vzhledem k tomu, že jsem tam byla odkázaná sama na sebe, dovoluji si říct, že to pro mě byla životní zkušenost,“ dodala.


Ve zdravém těle…

K univerzitnímu prostředí neodmyslitelně patří sport. Vybrat si vzdělání, nebo raději sportovní kariéru? To naštěstí studenti ZČU řešit nemusí, protože mohou obojí skloubit tak, aby dosáhli jednoho i druhého cíle.

Na Západočeské univerzitě se sportuje pod katedrou tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní, která nabízí neoborovou tělesnou výchovu a sportovní kurzy, a také pod Centrem tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické, které spolu s kurzy nabízí tělesnou výchovu oborovou. Vzato podle abecedy, studenti se věnují většině myslitelných sportů od badmintonu po volejbal.

Není to ale všechno. Sportovní program Western Stars sdružuje špičkové sportovce z řad studentů napříč fakultami a snaží se je maximálně podporovat ve sportu i ve studiu. Ostatně sebelepší sportovec, který by své studijní povinnosti neplnil, by se členem stát ani nemohl.

Program Western Stars navíc inspiroval ministerstvo školství, které v roce 2020 spustilo ve spolupráci s resortním sportovním centrem VICTORIA VSC projekt UNIS, podporující studující sportovce v celé republice. UNIS tak už druhým rokem poskytuje stipendia úspěšným a nadějným sportovcům s mimořádnou výkonností.

Na ZČU v tomto roce podporuje projekt UNIS dvacítku sportovců. V té vybrané společnosti jsou olympioničky – lukostřelkyně Marie Horáčková, studentka Fakulty pedagogické, a atletka Tereza Hrochová, studentka Fakulty právnické, dále paralympionička – plavkyně Vendula Dušková z Fakulty zdravotnických studií, běžkyně Anna Suráková z Fakulty pedagogické, atlet Josef Adámek z Fakulty filozofické, běžkyně na lyžích Adéla Nováková z Fakulty ekonomické, fotbalistka Gabriela Šlajsová z Fakulty pedagogické, oštěpař Radek Jůda z téže fakulty…

Společné mají to, že startovali na nejednom mistrovství od akademických přes republiková po mistrovství světa, a také to, že jsme na ně hrdí stejně jako na všechny ostatní sportovce ze ZČU.


Pomoc druhým, přínos všem

„To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, je napomáhat tomu, abyste to udělali VY,“ zní krédo Západočeské univerzity, obsažené v její strategii na rok 2021-2025. Vize, že univerzita bude vzdělávat mladé lidi tak, aby pochopili širší souvislosti světa 21. století a mohli sami výrazně přispět k jeho pozitivnímu a udržitelnému rozvoji, není vůbec přehnaně futuristická. Vždyť studentky a studenti zejména v posledních letech přesvědčují širokou veřejnost, že se s nimi má nejen počítat, ale že je na ně i spoleh.

Samozřejmě to zvládají ve studiu, ve svém volném čase. Proč? Protože je to podle nich správné. Ano, teď bude řeč především o nasazení studentů během koronavirové pandemie a po Putinově vpádu na Ukrajinu.

Zejména studenti Fakulty zdravotnických studií napjali s příchodem covidu síly a nastoupili na odběrová místa, do nemocnic, do call center, k záchranářům… Pomáhali, když jich bylo třeba, a sami z toho těžili, neboť sbírali neocenitelné zkušenosti. „Nebála jsem se určitě o sebe, brala jsem to jako povinnost, protože chci pracovat ve zdravotnictví a je situace, jaká je, a já chci přidat ruku k dílu,“ svěřila se Simona Lejsková, jejíž zpověď je jednou z řady, jež na jaře letošního roku vyšly knižně v publikaci V první linii: nelékaři v době koronavirové.

Kromě budoucích zdravotníků se ale zapojili třeba budoucí pedagogové. Na fakultě vznikla dobrovolnická skupina Pomáháme v Plzeňském kraji, prostřednictvím které se mohli do pomoci těm, kteří ji potřebovali, zapojit studenti i zaměstnanci z celé univerzity i z řad veřejnosti Zároveň studenti pedagogické fakulty pomáhali s hlídáním dětí vytížených zdravotníků, doučovali a k tomu se většina z nich prala s novinkou v podobě distanční výuky, protože školy byly značnou část roku zavřené.

24. únor 2022 zavedl společnost do další krize, již bylo možné zvládnout nebo alespoň zmenšit právě díky dobrovolníkům všeho druhu. Podobně jako se o dva roky dříve začaly šít roušky a donášet nákupy izolovaným lidem, začaly se teď pořádat materiální, potravinové i finanční sbírky pro ukrajinské uprchlíky. Tentokrát ovšem za plného provozu, válka chod školství nepřerušila. Studenti na sebe cíleně neupozorňovali, ale opět se dostali do zorného pole veřejnosti, jejich nasazení posílilo jejich roli, a ačkoliv pomáhali druhým, obohatilo to právě je samotné.

V žádném případě to však neznamená, že nebýt pandemie a války, studenti by se neangažovali. Studium s prospěšnou praxí se v poslední době podařilo spojit například na Fakultě filozofické. Tým budoucích sociologů pod vedením profesora Jana Váněho (více o něm na str. 18 a 19) se tam pustil do zakázky pro město Plzeň, které se rozhodlo řešit otázku bezdomovectví. Po důkladném průzkumu problematické situace vznikla studie, která městu napověděla, co a jak dál. A studenti pomohli změnit budoucí svět přesně v duchu kréda ZČU.


Umění spolupráce

Doménou zejména technických fakult – elektrotechnické, strojní a aplikovaných věd – je skvělá uplatnitelnost absolventů. Jak je to možné? Jednak je po studentech technicích na trhu práce stále poptávka, ale ještě důležitější je, že řada studentů se se svými budoucími zaměstnavateli zná ještě dříve, než dokončí studium. Firmy si totiž schopné lidi vyhlížejí už během praxí nebo trainee programů, které u nich absolvují při studiu. Fakulty mají řadu osvědčených průmyslových partnerů, kteří studentům takovou příležitost dají.

Jedinečný je v tomto ohledu projekt DESING+, při němž si studenti vyzkoušejí takřka vše, co taková spolupráce s významnou společností znamená. Projekt už 18 let spojuje studenty několika fakult, v posledních letech především Fakulty strojní, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty ekonomické. Rozděleni do multioborových týmů dostanou zadání od průmyslových podniků, s jejichž zástupci zadaná témata a svůj postup konzultují.

V zatím posledním ročníku například společnost Škoda Transportation přišla s tématem Duální autonomní tramvaje, která bude po městě dopravovat osoby a zároveň rozvážet zásilky. Studenti museli takovou tramvaj navrhnout opravdu od základu, promyslet ji po stránce technického řešení i designu, po stránce bezpečnosti cestujících i ekonomické, a na závěr ji při prezentaci představit hodnotitelské komisi, v níž usedli i zástupci podniku.

Spolupráci s budoucími zaměstnavateli ale pěstují také Fakulta pedagogická a Fakulta zdravotnických studií. Zapomenout nesmíme ani na umělce ze Sutnarky – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kteří díky vlastním úspěchům, dobré pověsti fakulty i díky jejich vyučujícím dostávají prestižní příležitosti, jakou byla například výstava EU: Jednotná v rozmanitosti, jíž ateliér Didaktická ilustrace pod vedením Renáty Fučíkové ozdobil Plzeňský dům v Bruselu u příležitosti zahájení českého předsednictví Evropské unie.


Nezapomeňte na sebe

Závěrečné odstavce věnujeme studentům prvních ročníků, které co nejsrdečněji vítáme.

Po přečtení tohoto článku by mohlo se zdát, že na zvládnutí tak naplněného studentského života, který sestává z učení a zároveň z toho, co se dá dělat při učení, nemůže jeden obyčejný studentský život stačit. Ale opak je pravdou. Pokud si studenti ohlídají své priority a dobře si nastaví, čemu se věnovat musí a čemu se věnovat chtějí, daří se jim to dokonce tak, že přes všechnu ostatní aktivitu mají také čas sami pro sebe. Ano, volný čas ještě pořád existuje. Volný čas by neměl být vzácný, protože přispívá k rozvoji osobnosti stejně jako učení nových věcí, a odpočinek, zábava a přátelé jsou stejně důležití, v poslední době snad i důležitější než kdy dříve.

Od 20. do 22. září se bude na ZČU konat už tradiční festival Rok jedna, který novým studentům představuje univerzitu, seznamuje je s tím, co všechno musí a co všechno mohou, pokud chtějí. Rok jedna organizuje Informační a poradenské centrum ZČU, které už dobře ví, jak studentům pomoci k tomu, aby se na Západočeské univerzitě cítili maximálně spokojeně. Ještě předtím, než navštívíte Rok jedna, navštivte už teď web studentskeotazniky.zcu.cz. A vítejte na Západočeské univerzitě v Plzni!


Líbí se vám tento článek? Přečtěte si celé číslo časopisu.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

21. 09. 2022