Studenti poznávali život s disabilitou

Studium Studující

Na adaptačním kurzu měli studenti prvního ročníku studijních programů Fyzioterapie a Ergoterapie Fakulty zdravotnických studií možnost nejen poznat jeden druhého, ale především nahlédnout do problematiky života s handicapem.

V termínu od 13. do 16. září měli studenti prvního ročníku studijních programů Fyzioterapie a Ergoterapie Fakulty zdravotnických studií možnost se mezi sebou seznámit v rámci předmětu Pohybové aktivity v rehabilitaci. Tento předmět se letos konal po dobu čtyř dnů v Melchiorově Huti a hlavním cílem bylo, aby se studenti poznali mezi sebou a zároveň poznali systém vysokoškolského vzdělávání, a to formou aktivit tematicky souvisejících s komprehenzivní neboli ucelenou rehabilitací. Studenti měli možnost otestovat svou fyzickou a psychickou zdatnost při hrách a soutěžích s důrazem zejména na vzájemnou spolupráci.

"V porovnání s minulým rokem se nám letos osvědčil model blokové výuky po dobu čtyř dnů, které byly dostatečné na to, aby studenti utužili vztahy mezi sebou a načerpali atmosféru katedry. Také se sluší poděkovat všem akademikům, kteří se na tomto podíleli i ve svém volném čase," shrnul akci odborný asistent FZS Tomáš Votík.

Předmět Pohybové aktivity v rehabilitaci přinesl účastníkům mnoho nevšedních zážitků. Získali nové poznatky nejen ze světa rehabilitace a pohybových aktivit, několik besed je obohatilo o příběhy a zkušenosti z života těch, kteří se narodili s určitým fyzickým handicapem či jej získali později, a právě díky tomu mohli studenti hlouběji pochopit život s disabilitou a uvědomit si důležitost jejich role jako budoucích rehabilitačních pracovníků.

I přes nepřízeň počasí se chopili všech aktivit zodpovědně a s elánem, který jim pomůže zvládnout nástrahy studentského života.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

29. 09. 2022