Zajímáte se o aktuální téma Průmysl 4.0?

Pak právě pro vás je určen workshop, který se koná ve čtvrtek 23. června od 10 do 14 hodin.

Seminář pořádá Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s firmou Siemens. Ta zde zároveň představí své aktivity, stejně tak jako vybraná výzkumná pracoviště ZČU. Počet účastníků je omezen, proto svůj zájem hlaste na mail: sipj@rek.zcu.cz, a to nejpozději do úterý 21. června.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

16.06.16


Výzkumné centrum RICE se představí na veletrhu AMPER


Fakulta elektrotechnická

59

14.03.17


Peter Besl z Univerzity v Řezně bude přednášet na filozofické fakultě


Fakulta filozofická

27

17.03.17


Festival arabské kultury je letos online


Celouniverzitní

240

17.03.17