Studenti Fakulty ekonomické spojili síly s dobrovolníky z organizace Trash Hero

Spolupráce Studující Veřejnost

Během společné dobrovolnické akce ve spolupráci s městem Cheb uklidili a vytřídili půl tuny odpadu.

V sobotu 22. 10. se několik studentů z chebské části Fakulty ekonomické Západočeské univerzity potkalo na vlakovém nádraží v Chebu s partou dobrovolníků z plzeňské buňky Trash Hero a vydali se na nedaleký Švédský vrch. Toto místo vytipovalo oddělení odpadového hospodářství města Cheb jako lokalitu, která potřebuje vyčistit od odpadků. Dobrovolníci sbírali a třídili v malých skupinkách v okolí garáží a přilehlých svazích plasty, směsný odpad i kovy. „Taková akce je vedle faktu, že se udělá pro město něco pěkného, i ideálním teambuildingem,“ říká k tomu proděkan pro studium FEK Jan Tlučhoř. Studenti se mohli seznámit i s tím, jak funguje organizace Trash Hero. „Jsme dobrovolnická neziskovka. Zajímavé je, že u zrodu stál Čech na dovolené v Thajsku, kde se z úklidu pláže stalo mezinárodní hnutí působící ve zhruba 20 zemích světa,“ glosuje Martin Košťál, vedoucí plzeňské buňky.

Během hodiny a půl společného úklidu se vytřídilo více než 500 kilogramů odpadu, který se shromáždil do přistaveného kontejneru.

„Jako fakulta vnímáme svůj díl zodpovědnosti za podporu komunity a péči o veřejný prostor – tedy takzvanou třetí roli fakulty, potažmo univerzity,“ doplňuje Jiří Preis, proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy na FEK.

Na konci celé akce, kdy se povídalo u malého táboráku, se všichni aktéři se shodli, že by v takové spolupráci chtěli pokračovat a již vyhlížejí vhodný jarní termín. Přáli by si i zapojit více dobrovolníků z řad chebských studentů i dalších nadšených aktérů a vyčistit i jiné přilehlé lokality. Neboť platí slogan, který má Trash Hero na svých webových stránkách: „Jsme parta dobrovolníků, která bere ekologii s úsměvem a do vlastních rukou. Odpadkovým hrdinou může být opravdu každý.“

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

27. 10. 2022