Akademický senát ZČU v první volbě kandidáta na rektora nezvolil

Tisková zpráva Univerzita

Proděkan Fakulty strojní Milan Edl obdržel od senátorů v prvním i druhém kole 28 hlasů, proděkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer získal v prvním kole 24 hlasů, ve druhém pak 26.

Kdo se postaví 1. března 2023 do čela Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), zatím není jasné. V prvním ani druhém kole první volby nezískal žádný ze dvou kandidátů na rektora potřebnou nadpoloviční většinu hlasů členů Akademického senátu ZČU. Bude proto vyhlášena opakovaná volba, pro kterou se budou podávat nové návrhy na kandidáta na rektora. Termín druhé volby bude stanoven v nejbližších dnech.    

Proděkan Fakulty strojní Milan Edl obdržel od senátorů v prvním i druhém kole 28 hlasů, proděkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer získal v prvním kole 24 hlasů, ve druhém pak 26. Pro zvolení přitom bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů 58členného Akademického senátu ZČU, tedy nejméně 30 hlasů.

Vzhledem k tomu, že nikdo z kandidátů neměl v prvním ani druhém kole první volby dostatečnou podporu, uskuteční se, jak stanoví jednací řád Akademického senátu ZČU, opakovaná volba. Pro ni se podávají nové návrhy na kandidáta na rektora. Návrhy podané v první volbě se stávají neúčinnými. Druhá volba se uskuteční 21. prosince.      

Akademický senát ZČU volí rektora ZČU, který nastoupí po současném rektorovi Miroslavu Holečkovi. Ten vedl univerzitu dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat už proto nemohl. Zvoleného kandidáta na rektora jmenuje do jeho funkce prezident republiky, jeho mandát potrvá čtyři roky – od 1. března 2023 do konce února 2027.

Celouniverzitní

Šárka Stará

31. 10. 2022