Sportovkyně a sportovci ze ZČU mají opět šanci stát se členy programu UNIS

Sport Studium Studující

Studentky a studenti ZČU s mimořádnou sportovní výkonností mohou požádat o zařazení do stipendijního programu UNIS pro rok 2023. Přihlášku je potřeba odevzdat do 20. listopadu.

Lukostřelkyně Marie Horáčková, paraplavkyně Vendula Dušková, běžkyně Tereza Hrochová, zápasník Daniel Jankovič a dalších patnáct studujících Západočeské univerzity v Plzni – ti všichni jsou aktuálně součástí skupiny elitních sportovců, které podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím svého vysokoškolského sportovního centra VICTORIA VSC a jeho stipendijního programu UNIS.

V projektu je stanoveno pět výkonnostních kategorií – od A s měsíční podporou 15 tisíc až po E s podporou 5 tisíc. UNIS tak pomáhá budovat duální kariéru studujících sportovkyň a sportovců, a přispívá tak k tomu, aby dokázali úspěšně skloubit studium a sport. Na ZČU projekt koordinuje Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické.

 Studentky a studenti ZČU, kteří se chtějí připojit do rodiny UNIS, by měli do neděle 20. listopadu zaslat vyplněnou přihlášku na e‑mail adrianau@ktv.zcu.cz nebo pkosik@fpe.zcu.cz.

Na co nezapomenout:

Uvést údaje o nejlepším dosaženém výkonu, na jehož základě nárokujete zařazení do příslušné kategorie.

Zkontrolovat, že výkon je skutečně z poslední uskutečněné sportovní akce a je v souladu s kritérii pro zařazení do projektu.

Přiložit doklad o nejlepším dosaženém sportovním úspěchu, např. printscreen výsledkové listiny, diplomu či jakéhokoliv jiného dokladu.

Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu Sport na ZČU v sekci UNIS.

Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 11. 2022