Sutnarka udělí Ceny Ladislava Sutnara

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Vojtěch Aubrecht předá v úterý 15. listopadu v obřadní síni plzeňské radnice Ceny Ladislava Sutnara jejich laureátům pro rok 2022.

Slavnostní ceremoniál bude zahájen ve 14 hodin. V jeho průběhu Sutnarka zároveň představí novou knihu Catalog Design Progress – faksimile přelomové publikace z roku 1950, jejímž spoluautorem je Ladislav Sutnar.

V letošním roce rozhodla odborná porota složená ze členů Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara o udělení ceny třem laureátům. Jsou jimi:

  • Stuart Haygarth / Velká Británie
  • Bauhaus-Universität Weimar / Německo
  • ZKM – Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe / Německo

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara letos oceňuje významné české i zahraniční umělce, pedagogy a instituce za jejich mimořádné výkony zejména v oblasti užitého umění a designu již pojedenácté. Zároveň tím vzdává poctu životu a dílu světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara, na jehož odkaz svou činností navazuje.

Držiteli tohoto prestižního ocenění jsou např. Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum (USA), J. P. Getty Trust (USA), Museum of Modern Art v New Yorku (USA), ArsElectronica Linz (AT), Holon Institute of Technology (ISR), Svenska Tecknare (SWE), Steven Heller (USA), Pekka Loiri (FIN), Richard Saul Wurman (USA), Lech Majewski (PL), Milton Glaser (USA), z českých osobností pak Jiří Šalamoun, Zdeněk Ziegler, Jiří Šetlík, Václav Aulický a další.

Cena Ladislava Sutnara je úzce spjata s rozvojem fakulty a prolíná se s její strategií, která odráží nejen aktuální cíle, ale i reakci na dění ve světě a výzvy dnešní doby. Děkan fakulty Vojtěch Aubrecht k tomu říká:

„Nejen v Evropě nyní pociťujeme, jaký význam mají slova přátelství, solidarita a věrnost.

Termíny, které jsou dnes a denně testovány na všech myslitelných úrovních. V těchto souvislostech myslím získává i Cena Ladislava Sutnara jinou hodnotu a stává se součástí nové mise.

Naším cílem nemůže být výhradně oceňovat zásluhy na poli výtvarného umění a designu, ale ve větší míře než doposud vytyčovat směr společenského vývoje. Vytváříme společenství sdružující síly a reprezentující hodnoty, které jsou základem nejen estetických, ale i etických zásad. Je mi ctí do tohoto společenství uvítat i letošní laureáty Ceny Ladislava Sutnara." 

Následující den, tedy ve středu 16. listopadu, proběhne od 10 hod. v ateliéru Multilab setkání laureátů se studenty Sutnarky, kde formou prezentací představí svoji činnost a otevřou diskusi nad společnými tématy. Následovat bude prohlídka a otevření výstavy v Galerii Inkubátor (v přízemí fakulty), kde se návštěvníci seznámí s letošními laureáty, zejména s tvorbou Stuarta Haygartha.

Svoji účast na slavnostním ceremoniálu dne 15. listopadu,
případně na setkání s laureáty dne 16. listopadu
prosím potvrďte do pátku 11. listopadu na e-mail PR specialisty FDU Martina Bečana: mbecan@fdu.zcu.cz


Stuart Haygarth, významný britský umělec a klíčová osobnost současného designu, získává Cenu Ladislava Sutnara za svou tvorbu, v níž se věnuje především otázkám ekologie, tematice odpadu a nadprodukce.

Ústředním motivem Haygarthových objektů a instalací je povýšení běžných či vyřazených předmětů každodenního života na luxusní produkt. Důležitou součástí jeho tvorby je zároveň příběh, proces shromažďování a třídění materiálů. Za jeden z umělcových nejúspěšnějších návrhů je považován dnes už ikonický lustr Tide z roku 2005, vytvořený z různobarevných, většinou plastových předmětů vyplavených na pobřeží. Za jeho působivostí stojí nejen vizuální kvality, ale – stejně jako v případě dalších děl – silný koncept.

 

Bauhaus-Universität Weimar získává ocenění za naplňování Gropiovy vize Umění a technika – nová jednota svou specializací na umělecké a technické oblasti a mezioborovou spoluprací.

K tradici svého významného předchůdce, který dal vzniknout novému typu moderní umělecké školy, se univerzita od roku 1996 hlásí nejen svým jménem, ale i chutí experimentovat, mezinárodní otevřeností a kreativitou. Její fakulty a výzkumné obory nabízejí široké možnosti výuky ve čtyřech desítkách studijních programů, zahrnujících výtvarné umění, design, vizuální komunikaci, mediální design, mediální studia, informatiku, architekturu, stavební inženýrství, vědu o materiálech, technologie zpracování, životní prostředí a management.

 

ZKM / Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Celosvětově uznávaná kulturní instituce, působící na pomezí umění a vědy, získává Cenu Ladislava Sutnara za výzkumné aktivity, projekty a vzdělávání v oblasti digitalizace umění.

ZKM Karlsruhe bylo založeno v roce 1989 s posláním zkoumat možnosti propojení tradičního umění a mediálních technologií. Zabývá se širokým spektrem médií a žánrů – jak uměním v prostoru, jako je malba, fotografie a sochařství, tak uměním odvíjejícím se v čase, jako film, video, mediální umění, hudba, tanec, divadlo a performance. Svou výzkumnou platformou s mediatékou, knihovnou a výstavními prostory poskytuje vědcům a umělcům z celého světa ideální podmínky pro realizaci teoretických i praktických projektů.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Šárka Stará

08. 11. 2022