Velvyslanec Portugalska přednášel na Fakultě filozofické

Hosté Spolupráce Univerzita

J. E. Luís de Almeida Sampaio, velvyslanec Portugalské republiky v ČR, vystoupil 7. listopadu na Západočeské univerzitě s přednáškou Portugal, the Czech Republic and the European Project. How medium-size EU Member States can make a great difference. Zorganizovala ji Fakulta filozofická.

Velvyslanec J. E. Luís de Almeida Sampaio navštívil Západočeskou univerzitu v letošním roce podruhé, tentokrát na pozvání Fakulty filozofické, společně s konzulem José Riço, atašé pro vzdělávání a kulturu Gildou Machado a zástupcem velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský a Jihočeský kraj Antóniem Laurelem. Delegaci doprovázel Jaroslav Svejkovský, budoucí honorární konzul Portugalska v Plzeňském kraji.

Přednášky velvyslance Portugalska se za Západočeskou univerzitu zúčastnili rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček, děkan Fakulty filozofické David Šanc a ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy Jana Čepičková a dále ředitelé několika středních škol z Plzně a z Rokycan a desítky studentů Západočeské univerzity a středních škol.

Během přednášky velvyslanec Portugalska zdůraznil jak podobnosti mezi Českou republikou a Portugalskem, jako středně velkých evropských států, tak rozdíly v jejich historickém vývoji a v minulé i současné socio-ekonomické situaci.

„Portugalsko i Česká republika mají přibližně deset a půl milionu obyvatel, příliš se neliší rozlohou a jejich ekonomiky jsou velmi podobné z hlediska celkového HDP. Jde tedy o země, které lze z demografického, geografického a hospodářského hlediska v evropském kontextu charakterizovat jako země střední velikosti. Oběma zemím je rovněž společné, že nepatří do skupiny zakládajících zemí Evropského společenství, ani nejsou tradičně spojovány se vznikem většiny iniciativ osy Berlín-Paříž, a nepatří ani do skupiny zemí s touto osou těsněji spojených, uvedl jako příklady podobnosti mezi oběma zeměmi velvyslanec Portugalska.

Velvyslanec dále zmínil, že cesta k evropské integraci byla jak v případě Portugalska, tak v případě České republiky podpořena zejména geostrategickými důvody, i když k integraci Portugalska došlo již v roce 1949, neboť bylo Portugalsko jednou ze zakládajících zemí Severoatlantické aliance, ovšem Česká republika zahájila evropskou integraci až po roce 1989, kdy k tomu nastaly ve střední Evropě vhodné podmínky. Hlavní důvody pro evropskou integraci Portugalska, Španělska a Řecka byly obdobné jako důvody k integraci středoevropských zemí, a to definitivně zakotvit jejich mladé demokracie v evropské rodině a ochránit je tak před případným návratem do minulosti nebo před jinou formou totalitního režimu, jako se to stalo v Portugalsku v létě 1975 a později v České republice po sametové revoluci, tj. po listopadu 1989.

Velvyslanec Portugalska v závěru přednášky a během diskuse se studenty zdůraznil vysoký přínos evropského programu výměny mládeže Erasmus pro prohlubování kontaktů mladé generace v rámci evropských zemí a pro zvyšování jazykových kompetencí studentů, zmínil nebezpečí populismu v evropských zemích a upozornil studenty na odbornou literaturu ke zmíněným tématům.

Po přednášce a po diskusi pana velvyslance se studenty následovalo setkání delegace Portugalského velvyslanectví s rektorem Západočeské univerzity Miroslavem Holečkem, děkanem Fakulty filozofické Davidem Šancem a ředitelkou Ústavu jazykové přípravy Janou Čepičkovou na děkanátu Fakulty filozofické.

Během jednání na Fakultě filozofické navázali velvyslanec Portugalska a rektor Západočeské univerzity na témata, která zazněla dříve během jednání delegace se zástupci za Západočeskou univerzitu v květnu tohoto roku. Díky spolupráci s Velvyslanectvím Portugalské republiky bude na Ústavu jazykové přípravy obnovena výuka portugalštiny pro studenty všech fakult Západočeské univerzity. Ředitelka Ústavu jazykové přípravy Jana Čepičková doplnila, že bude také nabízen týdenní intenzivní kurz portugalštiny pro studenty Západočeské univerzity i pro veřejnost v rámci Mezinárodní letní jazykové školy. Děkan Fakulty filozofické David Šanc uvedl, že kurzy portugalského jazyka budou doporučeny především pro studenty bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.  

Rektor Miroslav Holeček uvedl, že na Západočeské univerzitě budou nejen nabízeny volitelné kurzy portugalštiny pro studenty všech fakult, ale bude také podpořena spolupráce v oblasti vědy v rámci projektů mezi Západočeskou univerzitou a portugalskými univerzitami a projekty mezi výzkumnými centry Západočeské univerzity a portugalskými výzkumnými institucemi.

Paní Gilda Machado a pan António Laurel budou spolupracovat se Západočeskou univerzitou s cílem rozšířit výuku portugalštiny na český vysokých školách a budou na portugalských univerzitách a také v rámci portugalské komunity žijící v ČR propagovat intenzivní kurzy českého jazyka, které každoročně nabízí Ústav jazykové přípravy v rámci Mezinárodní letní jazykové školy.

Galerie


International Office

Romana Suchá

09. 11. 2022