Studenti doktorského studia didaktiky chemie se setkají v Plzni

Konference Studující Věda

Mezinárodní seminář představí výsledky vědecko-výzkumné činnosti studentů.

Katedra chemie Fakulty pedagogické chystá ve spolupráci s odbornou skupinou Chemické vzdělávání České společnosti chemické 18. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie a příbuzných doktorandských studijních programů. Jeho dějištěm se 25. a 26. listopadu stane budova fakulty Veleslavínova 42.

"Mezinárodní seminář je určen především studentům doktorských studijních programů zaměřených na didaktiku chemie a další oblasti přírodovědného vzdělávání. Cílem semináře je představit výsledky vědecko-výzkumné činnosti studentů. Účastnici semináře povedou odbornou diskuzi a získají nové podněty pro další směřování své práce," popisuje za organizátory Vladimír Sirotek s tím, že příspěvky v plném rozsahu budou publikovány v původním jazyce ve zvláštním čísle recenzovaného didaktického časopisu Arnica.

Podrobnější informace k semináři najdou zájemci na webu Fakulty pedagogické.

Akce se uskuteční pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a děkana Fakulty pedagogické Pavla Mentlíka.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

11. 11. 2022