Přednášky Lucie Hrdé přiblížily téma sexualizovaného a domácího násilí a sexuálního obtěžování

Přednáška Studenti Univerzita

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhly na Západočeské univerzitě přednášky advokátky Lucie Hrdé, které se týkaly sexualizovaného a domácího násilí a sexuálního obtěžování. Přednášky byly určeny studentům a studentkám, vyučujícím i veřejnosti a přilákaly dohromady více než 200 posluchačů a posluchaček.
Advokátka  Lucie Hrdá je laureátkou Ceny Františky Plamínkové v kategorii Osobnost roku. Dlouhodobě se věnuje osvětě veřejnosti i pracovníků justice o domácím násilí a sexuálních deliktech. Od roku 2009 provozuje advokátní kancelář, která se specializuje na trestní a rodinné právo. Jako jedna z mála advokátních kanceláří v ČR se zaměřuje na problematiku domácího násilí a stalkingu.

Přestože zvolené téma nebylo jednoduché, setkaly se přednášky s pozitivními ohlasy. Studenti a studentky ocenili, že mají možnost si takové přednášky poslechnout, o čemž svědčí i následující reakce jako:  “Jsem velmi vděčná za příležitost zúčastnit se těchto přednášek. Probíraná témata považuji za nesmírně důležité a doufám, že se budou podobné akce u nás na univerzitě konat častěji,” nebo “Za mě fakt paráda. Bylo to příšerný téma, ale neskutečně přínosný informace.”

Přednášky pořádala katedra psychologie Fakulty pedagogické  ve spolupráci s Oddělením rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v rámci realizace Plánu rovných příležitostí.

Odbor celoživotního vzdělávání

Jana Holatová

18. 11. 2022