Na FZS přednášeli kolegové z partnerských univerzit v Trnavě a v Bratislavě

International Přednáška Studující

Studenti a studentky 2. a 3. ročníku oborů Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Fyzioterapie, Ergoterapie a Ortotika-protetika se účastnili odborných přednášek zaměřených na témata soudního lékařství a vyšetřování močové schistosomózy

Ve čtvrtek 10. listopadu se uskutečnila přednáška odborné asistentky Alžbety Kaiglové z partnerské Trnavské univerzity v Trnavě, která působí na Katedře laboratorních vyšetřovacích metod ve zdravotnictví. Přednáška Helminti jinak - Možnosti vyšetřování močové schistosomózy v podmínkách subsaharské Afriky, experimentální využití hlístice C. elegans s indukcí RNA interference byla určena studujícím z 2. a 3. ročníku studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Alžběta Kaiglová při ní seznámila studenty a studentky s pojmem helmint neboli cizopasný červ, jenž způsobuje schistosomózu, nejvýznamnější infekční onemocnění lidí helmintického původu. Právě léčbu schistosomózy, vedoucí ke karcinomu močového měchýře, potřebuje více než 90 procent obyvatel subsaharské Afriky. Přednášející také představila projekt v Keni ve spolupráci s Trnavskou univerzitou, který probíhal ve zdravotnických centrech prvního kontaktu na pobřeží Indického oceánu, s cílem zjistit míru onemocnění u 451 dobrovolníků, zmapovat zamoření vodních zdrojů a vyhodnotit vliv používané preventivní strategie na výskyt schistosomózy.

V úterý 15. listopadu pak Fakulta zdravotnických studií hostila prof. Jozefa Šidla z partnerské Univerzity Komenského v Bratislavě, který působí ve funkci vedoucího na tamějším Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty a rovněž na oddělení soudního lékařství na Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí v Bratislavě. Profesor Šidlo zaměřil přednášku na téma Soudní lékařství – vyšetřování lidského těla po smrti a obohatil tak výuku 2. ročníku studijních programů Fyzioterapie, Ergoterapie a Ortotika-protetika. Studenty a studentky seznámil se základními pojmy a historií soudního lékařství a průběhem pitvy, následoval přehled chorob objevených či objasněných pomocí pitvy od roku 1950, dále přínosy pitvy a způsob vyšetřování lidského těla po smrti v praxi, to vše doplněno četnou fotodokumentací.


Akci podpořil ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

23. 11. 2022