Visegrádská konference přinesla inspiraci pro výuku hudební výchovy

Konference Spolupráce Studující

Visegrádská konference pro studenty a doktorandy, nazvaná Teoretické a praktické inspirace pro hudební vzdělávání, se konala ve dnech 16.–18. listopadu v Polsku – v Institutu hudby Univerzity v Rzeszówě.

Konferenci uspořádala katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU a Institut hudby Univerzity v Rzeszówě ve spolupráci s Fakultou filozofickou Prešovské univerzity v Prešově a Fakultou pedagogickou Univerzity Komenského v Bratislavě. Akci udělil záštitu rektor Univerzity v Rzeszówě prof. Sylwester Czopek a Evropská asociace pro hudbu ve školách (EAS).

Příspěvky, prezentované v angličtině, polštině, slovenštině nebo češtině, se koncentrovaly na otázky týkající se systému všeobecného a odborného uměleckého vzdělávání či inovace hudebních činností. Příspěvky také představovaly osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hudebního vzdělávání, a inspirativní pedagogické projekty, vedoucí ke zlepšení školní praxe. Účastnické příspěvky budou zveřejněny v konferenčním sborníku, který připravuje katedra hudební výchovy a kultury pod vedením Miloše Kodejšky, vedoucího Visegrádské skupiny, jako editora.

Součástí konferenčního programu byly hudební výukové semináře a také večerní koncert, na němž s velkým úspěchem vystoupil barytonista Filip Bandžak, student doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na katedře hudební výchovy a kultury.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

01. 12. 2022