Fakulta strojní je nositelem šesti dotací v klíčových oblastech výzkumných center NCK

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Se začátkem nového roku se spouští projekty šesti Národních center kompetence, která mají propojit výzkumnou a aplikační sféru a posílit institucionální základny aplikovaného výzkumu. Kromě Fakulty strojní uspěla ze Západočeské univerzity v Plzni také Fakulta elektrotechnická.

Druhá výzva programu Národní centra kompetence, kterou vyhlašuje Technologická agentura České republiky (TAČR), podpořila vznik 18 Národních center kompetence, ze kterých získala Fakulta strojní dotaci na následujících šest:

- Národní centrum kompetence Strojírenství II (NCKSII)
- Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (NCK CAMAT)
- Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 (NCK FEIM)
- Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka (NCKJB-II)
- Centrum pokročilých jaderných technologií II (NCK CANUT II)
- Národní centrum pro energetiku II (NCK NCE II)

Program, v němž uspěla také Fakulta elektrotechnická ZČU, je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému – center NCK. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných a technologických kapacit do center NCK, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

(zdroj TAČR)Fakulta strojní

Eva Krauzová

02. 01. 2023