Aliance EUPeace zahájila své aktivity

Hosté Spolupráce Univerzita

Ve dnech 18.–19. ledna 2023 se na ZČU uskutečnil workshop zástupců evropských univerzit v rámci pracovního balíčku Facilitating mobility. Společně připravují novou projektovou žádost pro univerzitní alianci EUPeace. Základ aliance byl položen v únoru 2021 v německém Marburgu.

Na Západočeské univerzitě v Plzni minulý týden proběhl dvoudenní workshop pro kolegy z partnerských univerzit EUPeace, kteří se zabývají oblastí mobilit a dalších mezinárodních aktivit. Workshopu se zúčastnilo celkem 11 zástupců ze 6 zahraničních univerzit: Universidad Pontificia Comillas, University of Calabria, University of Marburg, Jutus Liebig University Giessen, Maynooth University a University of Limoges. Za Západočeskou univerzitu se zúčastnili zaměstnankyně International Office, zástupci Fakulty ekonomické a Fakulty aplikovaných věd, studenti a studentky a zástupci vedení univerzity včetně rektora.

Pro účastníky byly připravené prezentace na téma Best Practice: Mobility a Best Practice: student´s perspective. Téma Best Practice: Mobility prezentovali proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis a koordinátor mobilit Jan Pospíšil z Fakulty aplikovaných věd, následovaly studentské prezentace Best Practice: student´s perspective. Eliška Hošinská si připravila prezentaci Erasmus + Practical Internship a po ní vystoupila skupina studentů Matěj Líbal, Bohdana Soukupová a Libor Víta, kteří mluvili o svých studijních pobytech v zahraničí a o studentské organizaci Buddy System. Právě úspěšný model Buddy system ZČU by měl být jako příklad dobré praxe implementován u partnerských univerzit v rámci aliance.

Odpoledne proběhla společná diskuse v rámci World Café. Probírala se aktuální témata, jež musí evropské univerzity momentálně řešit, například Virtual/blended mobilities – support or forget them?, EWP: implementation and digitalization of IIA, Support for refugees, Money Issue: EU Support. Závěry diskuse budou odrazovými můstky pro práci partnerských univerzit v rámci pracovního balíčku Facilitatiing Mobility, který koordinuje ZČU.

Žádost o schválení projektu aliance evropských univerzit EUPeace podá hlavní koordinátor Philipps-Universität Marburg na konci ledna 2023.

Galerie


International Office

Monika Mundilová

25. 01. 2023