Jeden den na ZČU

Vybíráme nejzajímavější články z aktuálního vydání univerzitního časopisu Info.zcu. Celé číslo si můžete přečíst v tištěné podobě i elektronicky, odkaz najdete na konci článku.

Přistoupíme-li na to, že něco jako obyčejný den vlastně vůbec existuje, jak asi vypadá takový obyčejný den na Západočeské univerzitě? Abychom se to dozvěděli a dali o tom vědět i čtenářům Info.zcu, oslovili jsme studentku, studenta, prorektorku a vědce, kteří si v tentýž den vedli deníček. Středu 5. října jsme zvolili z čistě pragmatických důvodů – hodila se všem. A co komu přinesla?

 

7:00–8:00

Experimentální fyzik Daniel Duda předem tuší, že středa bude perná. Například jeho domovská katedra energetických strojů a zařízení bude odpoledne hostit Dětskou technickou univerzitu, na kterou bude mimochodem muset dopravit také vlastní děti. Ale nepředbíhejme.

Deset minut po sedmé nastupuje s dětmi do MHD, v 7:45 se od nich u základní školy odpojuje, vymění autobus za koloběžku a odjíždí k univerzitě. Podle deníčku je na univerzitě minutu před osmou. „Někoho to možná pohorší, ale jako první zapínám počítač a jdu si uvařit čaj,“ píše si.

To Michaele Součkové, studentce prvního ročníku Fakulty zdravotnických studií, začala už v 7:25 online přednáška z biochemie. Sleduje ji z bytu. „Paní magistra čeká až do půl osmé a pro jistotu přednášku i nahrává, protože dobře ví, jak je ranní vstávání těžké. Zároveň končí ohleduplně o chvilku dřív, aby studenti stihli přejezd z domovů na další přednášku,“ poznamenává budoucí záchranářka.

Ráno tráví doma i Libor Víta, student Fakulty ekonomické, oboru Systémy projektového řízení. Budík mu zazvonil před sedmou, po ranní rutině spočívající ve cvičení, studené sprše a snídani se připravuje do školy.

Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá zahajuje pracovní den v 7:50. Ne však v kanceláři na rektorátu nebo katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd, kde vyučuje, nýbrž v hotelu Primavera na zahájení konference Dobrá praxe 2022 – Krize, a co potom? „Je dobré, když se člověk s problémy může na někoho obrátit, ale je nutné, aby ti, na koho se obracíme, byli sami v pohodě a měli znalosti i vnitřní sílu a přesvědčení nám pomoci,“ děkuje Informačnímu a poradenskému centru ZČU za organizaci této i dalších akcí.

8:00–10:00

Nad čerstvě uvařeným čajem se Daniel Duda pouští do kontroly pošty. V 8:10 odesílá mail, kterým mě uklidňuje, že se zapisováním činností počítá, poté si prohlíží harmonogram Dětské technické univerzity.

Na rektorátu začíná v 8:30 pravidelné každotýdenní jednání vedení univerzity, prorektorka Blanka Šedivá se k němu kvůli přesunu z hotelu Primavera připojuje o deváté: „Projednáváme pravidelné agendy, ale například i problematiku udržitelného rozvoje na naší univerzitě.“

Daniel Duda se mezitím v 8:45 pustil do práce. „Je potřeba zpracovat data měřená minulé úterý na vzduchové turbíně. Počítač už sám předžvýkal zaznamenaná obrazová data do podoby vektorových polí rychlosti, ale při další analýze je člověk nepostradatelný,“ tvrdí.

A zatímco student-ekonom si ještě užívá domácího prostředí, studentce-zdravotnici před devátou končí přednáška a čeká ji přesun, nebo prý spíše úprk, na Chodské náměstí: „Musíme to stihnout za méně než 20 minut, jelikož pak začíná další hodina. Studenti z kolejí na Borech jsou vysmátí, ostatní dobíhají, jak to jde. Já mám cestu cca na 17 minut, takže to tak tak stíhám.“ Přednáška z Obecné a vývojové psychologie začíná v 9:20: „Posluchárna se pomalu plní studenty, ale paní doktorka je informována o naší situaci a dál nerušeně přednáší, dnes na téma Sociální vnímání a myšlení.“

Daniel Duda v 9:30 pokračuje ve zpracování dat a popisuje další krok: „Je třeba rozumně vybrat oblast zájmu a nastavit meze vykreslování tak, aby mohly být u všech grafů stejné a byly tak vidět případné trendy mezi jednotlivými případy.“

Libor Víta se v 9:40 hodin vydává pěšky z Borského parku do kampusu.

10:00–12:00

V 10:15 začíná Liboru Vítovi výuka. Cvičení z předmětu Statistické zpracování dat popisuje jako „počítání statistických příkladů v Excelu, jako je například průměrný věk obyvatel a směrodatná odchylka k tomuto údaji“.

Následující zhruba hodinu se všichni věnují tomu, co začali dělat. Pro vyplnění mezery toho času si pomůžeme celouniverzitním děním: Na Fakultě elektrotechnické začíná v 10:00 setkání právníků vysokých škol a kampus plný studentstva si užívá podzimního slunce, jež vystřídalo ranní mlhu. Na zpravodajském portálu info.zcu.cz vychází ohlédnutí za úspěšnou Nocí vědců a v 10:30 začíná menza v kampusu vydávat obědy.

Na Chodském náměstí končí v 11 hodin zdravotnická přednáška a je tu další přesun, právě za jídlem na Bory. „Spolu s dalšími spolužáky se opět mačkáme do tramvaje číslo 4. Každá taková jedoucí až na univerzitu je vždy přeplněna hladovými studenty,“ zapsala si Michaela Součková.

Na oběd se chystá také Daniel Duda. Data, která zpracovává, mají v 11:20 už podobu obrázků uspořádaných do tabulek, což je podle něj polovina úspěchu. Liboru Vítovi, který zpracovává pro změnu statistická data, končí hodina v 11:40.

Všichni tři byli v menze v podobný čas, nicméně i kdyby se znali, nejspíše by se nezahlédli. „Menza je podle očekávání přeplněná, nejlepší jídla dne rychle mizí a člověk jen těžko slyší vlastního slova,“ konstatuje Michaela Součková. Libor Víta oběd komentuje lakonickým „Dnes byl hovězí guláš“, Daniel Duda chválí polévku s játrovými knedlíčky. „Byla výborná. Žluté špagety s tofu či s čím nebyly špatné, ale určitě předražené,“ dodá.

12:00–15:00

Poledne první středy v měsíci oznamuje zkouška sirén. Michaelu Součkovou vyprovází z kampusu do sídla Fakulty zdravotnických studií v Husově ulici, kde čeká vůbec první průběžný test: „Rekapitulujeme si probranou látku a modlíme se ke všem svatým.“

V kavárně Fakulty aplikovaných věd má Libor Víta sraz se sestrou, která ho doučuje počítání příkladů ze Statistického zpracování dat. Daniel Duda od 12:05 vyučuje předmět Tekutiny a teplo. „Dnes na programu první věta termodynamická a odvození Mayerových vztahů pro ideální plyn, vztahu pv^κ=konst. a ukázka Maxwelových vztahů mezi parciálními derivacemi jednotlivých TD veličin,“ pokouší se ho přiblížit.

Prorektorka Blanka Šedivá vyřizuje mezi 12:00 a 12:30 několik běžných agend na odboru Studijní a pedagogické činnosti, připravuje se například předávání stipendií vynikajícím studentům. „Je třeba také dokončit rozhodnutí o odvolání uchazečů, kteří neuspěli u přijímacího řízení. Dnes řešíme několik studentů Fakulty ekonomické. Spoléhám na podklady připravené mými kolegyněmi, ale vždy si najdu čas i na seznámení s důvody pro odvolání a posouzení, zda při přijímacím řízení nedošlo ke krokům, které by uchazeče poškodily,“ popisuje.

Poté se prorektorka přesouvá na Fakultu aplikovaných věd přednášet studentům na Erasmu: „Čeká mě překvapení, předmět si zapsala ještě jedna studentka navíc, a tak naše mezinárodní skupinka pokrývá Španělsko, Německo a Polsko.“

Libor Víta si po doučování kupuje ve 13:00 kávu v kavárně Univerzitní knihovny, na lavičce uprostřed kampusu potkává kamarádku a probírají, jak se jim daří při studiu.

Co by za to dala Michaela Součková, které právě začíná předmět Ošetřovatelské postupy. „První letošní průběžný test zaobírající se zákony o ošetřovatelství, hygienou, polohováním a stupnicemi pro měření soběstačnosti nebo rizika dekubitu. Po těchto krátkých 10 minutách pokračuje přednáška, dnes na téma asistence při převazech.“

Výuku Tekutin a tepla zakončuje Daniel Duda ve 13:35 diskusí se studenty. „Prý jsem byl první, kdo jim ty vztahy opravdu odvodil a ne jen vytáhl jako králíka z klobouku,“ těší ho. Libor Víta míří ve 13:45 na sekretariát fakulty, zeptat se na technické náležitosti bakalářské práce. Za deset minut mu začíná cvičení z předmětu Veřejné finance. Počítá „příklady týkající se pojištění různých typů osob, jako je placení zdravotního či důchodového pojištění“.

Zatímco se studentka i student učí, vyzvedává ve 14:10 Daniel Duda své děti ze školy, aby je dovezl zpět na fakultu na kroužek Dětské technické univerzity.

Prorektorce Blance Šedivé začne ve 14:30 jednání Akademického senátu ZČU, předtím ještě probere s Michalem Vaňkem z Ústavu jazykové přípravy situaci nových studentů z Ukrajiny: „Je třeba jim pomoci rychle dohnat znalost českého jazyka. UJP připravil intenzivní kurzy a mým úkolem je podpořit je alespoň trochu finančně. Pro kolegu mám dobré zprávy.“

Ve 14:40 se Libor Víta vydává z univerzity domů, Daniel Duda naopak ve 14:50 na univerzitu dorazí i se svými dětmi, zapíše čas a že si děti „hrají na schovávanou, na což je univerzita jako postavená“.

Michala Součková má po stominutové přednášce deset minut volno, než ve 14:50 začne obdobně dlouhé cvičení z anatomie, a ve 14:55 ji potěší e-mail: „Paní doktorka vyučující Teorii ošetřovatelství a komunitní péči posílá hodnocení prvního úkolu – krátkého eseje o maltézských rytířích z hlediska ošetřovatelství. Hodnotila nás mírně, skoro všichni získali maximální počet bodů.“

15:00–18:00

Dětská technická univerzita na Fakultě strojní začíná v 15:15 a Daniel Duda spolu s proděkanem Janem Zdeborem provádějí děti výstavou Jaderných dnů. Libor Víta zatím dorazil domů, ale neznamená to, že má volno: „Pracuji na počítači. Provádím proces anonymizace souborů k projektu konference Trendy v podnikání, o kterém zpracovávám bakalářskou práci.“ Zaměstná ho to do 16:00, ke studiu se ale ještě vrátí.

Cvičení z anatomie končí v 16:30 a Michaela Součková uzavírá den plný studia. „Paní doktorka končí na minutu přesně, na což je po právu hrdá,“ poznamená a míří za kamarádkou k Andělíčkovi na náměstí Republiky. „Je čas oslavit přežití prvního testu, a tak jdeme vyzkoušet nově otevřený shisha bar.“

I Dětská technická univerzita už skončila. „Jdeme domů, akorát pěkně stíháme autobus v 17:00,“ loučí se s naším deníčkem Daniel Duda.

Jednání Akademického senátu bylo dlouhé, prorektorka Blanka Šedivá se v 17:30 vrací do kanceláře. „Po senátu ještě domlouvám s předsedou studentské komory termín pro společné setkání se studenty-senátory. Shodujeme se na 13. říjnu a všichni už se těšíme. Setkání jsem zavedla vloni a doufám, že budou trvat i do budoucna.“ V kanceláři se vrhá do vyřizování e-mailů.

18:00–22:00

Libor Víta začne v 18:15 pracovat na příkladu ze Statistického zpracování dat, které ho v poledne doučovala sestra. Pro tento den je to jeho poslední studijní úkol.

V univerzitní kavárně Družba je v plném proudu workshop o kvalitě univerzitního stravování Menza na talíři, v kostele Nanebevzetí Panny Marie se schyluje k tradiční mši svaté k zahájení akademického roku. Libor Víta dokončí úkol v 19:30 a zapíše: „Odpočinek.“

Ve hře, respektive v práci, tak zůstává už jen prorektorka Blanka Šedivá, jež v 19:00 zasedla ke společné večeři s právníky vysokých škol, jejichž setkání začalo už dopoledne. „Letos je ZČU hostitelskou univerzitou, a tak v přátelské debatě cca 60 právníků probírá připravované novely zákonů, ale i konkrétní kauzy a problémy z jednotlivých škol.“

Před 22. hodinou se prorektorka loučí a jede domů MHD. „Pracovní den končí, zítra musím zvolnit. Je třeba udržet rovnováhu mezi prací, rodinou a kamarády,“ udělá tečku za jedním dnem na ZČU.


Líbí se vám tento článek? Přečtěte si celé číslo časopisu Info.zcu.

Galerie


Shora zleva prorektorka Blanka Šedivá, student Libor Víta, vědec Daniel Duda a studentka Michaela Součková.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

09. 02. 2023