Studenti FZS se zúčastnili zimní školy v Bad Kötzting

International Studium Studující

Studentky a studenti napříč katedrami Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity absolvovali výuku na zimní škole v Gesundheitscampus Bad Kötzting.

V termínu od 13. 2. 2023 do 17. 2. 2023 se konala zimní škola v Gesundheitscampusu Bad Kötzting. Zúčastnili se jí studující Fakulty zdravotnických studií napříč katedrami, dále němečtí studenti z Technische Hochschule Deggendorf a rakouští z FH Gesundheitsberufe Oberösterreich. Celkem se zapojilo 15 studentů a studentek, z toho 7 ze ZČU. Tématem zimní školy byla zdravotně kompetentní komunita s cílem rozvíjet projektové koncepty v interdisciplinárním týmu, které integrují téma zdravotní gramotnosti do komunitního prostředí, a osvojit si nové kompetence nezbytné pro práci s intervencemi v oblasti podpory zdraví. Studující z FZS prezentovali projekty Gesunde Dörfer a Gesundheit und Spass im Kurpark a prezentace, samozřejmě v cizím jazyce, se zhostili s naprostou jistotou a nadšením.

„Co se týče zimní školy, byl to pro nás velmi zajímavý, ale na druhou stranu taky poměrně náročný zážitek, a především velká výzva. První den našeho projektu jsme se společně seznámili se studenty z Německa a Rakouska a také s lektory, kteří nás celým projektem provázeli. Dva dny jsme teoreticky poznávali problematiku kompetence ve zdravotnictví, rozebírali jsme strukturu a plánování projektů a jejich význam pro společnost. Během výuky jsme plnili skupinové práce, jejichž cílem bylo zejména prohloubení vzájemné komunikace a příprava na závěrečnou realizaci a následné představení vlastního projektu," hodnotí účast na zimní škole student 3. ročníku oboru Fyzioterapie Adam Vokurka

Kromě výuky jsme společně s ostatními studenty podnikli také výlet do blízké obce Rimbach, první den jsme měli společnou večeři a měli jsme také možnost navštívit místní saunový svět a aquapark Aquacur. Ačkoliv byl pro nás projekt po stránce jazykové náročný a komunikace s ostatními německy mluvícími studenty pro nás byla výzvou, dokázali jsme si poradit, pracovali jsme jako tým, navzájem jsme se podporovali a společně jsme také skvěle zvládli prezentaci vlastního projektu, který měl mezi ostatními úspěch,“ dodává Adam Vokurka. 

Zimní škola přilákala také studentku 2. ročníku oboru Fyzioterapie Natálii Alexandru Žippaiovou. „Do tohoto projektu jsem šla především kvůli jazyku a nové cenné zkušenosti z oblasti zdravotnictví. Akce v tomto ohledu opravdu nezklamala. Již na počátku týdne v pondělí po úvodním proslovu se začalo naplno s výukou, která byla především složena z interaktivních skupinových prací, diskuzí a plnění drobnějších úkolů během celého dne. Program to byl opravdu nabitý. Začínali jsme vždy od půl deváté a denní plán trval až do půl páté odpoledne. Každý den jsme rozebírali jiné téma v rámci managementu ve zdravotnictví a celkové kompetenci zdravotníků a informovanosti pacientů. Přednášky byly prokládány tvořením skupin společně s našimi německými a rakouskými kolegy a během časového limitu jsme měli zpracovat zadaný úkol, téma, projekt. Následovala prezentace našeho výsledku. Nebudu lhát, po jazykové stránce v rámci těchto témat to bylo opravdu náročné. Člověku trvá, než přivykne tempu rodilých mluvčích a bavorskému akcentu. Všichni s námi však byli trpěliví a nikdy nebyl problém se jednoduše zeptat nebo poprosit o pomalejší přednes," popisuje studentka.

Od druhé poloviny týdne jsme pak začali pracovat na našem hlavním projektu, jehož tématem bylo vymyslet ucelený projekt pro zlepšení zdraví společnosti, zkusit vymyslet novou originální ideu a cestu k její realizaci. Výsledný plán jsme následně měli prezentovat na závěr týdne v centru SINOCUR v Bad Kötztingu několika představitelům jak města, tak hostující školy a samotného centra. Nervozita byla veliká. Hodnotitelé však měli velmi milý a zdravě kritický přístup a dali nám velmi užitečný feedback. Přátelským rozloučením a preclíky byl celý tento týden zakončen. Jednoznačně účast na zimní škole doporučuji každému, kdo chce překonat strach z mluvy v cizím jazyce, projevu před lidmi či obavu ze zkoušení nových věcí,“ dodává Natálie Alexandra Žippaiová.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

24. 02. 2023