Projektové centrum ZČU představilo nové výzvy v programech Interreg Europe a Interreg Central Europe

Seminář Veřejnost Zaměstnanci

Sdílení zkušeností pomáhá řešitelům a řešitelkám s orientací v mezinárodních projektech.

Ve středu 1. března pořádalo Projektové centrum ZČU seminář věnovaný programům nadnárodní a mezinárodní spolupráce Interreg Europe, Interreg Central Europe a Interreg Danube. „Vzhledem k tomu, že budou v březnu vyhlášeny už druhé výzvy pro předkládání projektů u projektů Interreg Europe a Interreg Central Europe, rozhodli jsme se pozvat odborníky a odbornice z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), přiblížit podmínky těchto plánovaných výzev a nabídnout i obecný přehled o možnostech, které tyto nadnárodní a mezinárodní programy mohou nabídnout,“ informovala zúčastněné na začátku semináře Lenka Daňsová, která za Projektové centrum ve spolupráci s dalšími kolegyněmi z tohoto oddělení seminář uspořádala.

První částí semináře zúčastněné provedli vedoucí oddělení programů nadnárodní a mezinárodní spolupráce na MMR Pavel Lukeš a jeho kolegyně Stella Horváthová z Odboru evropské územní spolupráce. Na ně navázal v druhé části dopoledního programu vstup Ivany Tomáškové z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a Jana Tlučhoře, proděkana Fakulty ekonomické ZČU. Oba přednesli zúčastněným pohled na programy Interreg z vlastní zkušenosti praktického řešení úspěšných projektů z minulého programového období.

„Sdílení zkušeností pomáhá řešitelům a řešitelkám s orientací v mezinárodních projektech. Naším cílem je, aby zájem o podávání návrhů projektů v programech Interreg byl stále vyšší a úspěšnější. Řešitelům/kám jsme s kolegyněmi k dispozici i přes kontaktní formulář na webu Projektového centra,“ dodala Lenka Daňsová.

Veškeré podklady ze semináře jsou uloženy na SITE PC.


Akce byla podpořena z projektu Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

07. 03. 2023