Zemřela Petra Brejchová z Fakulty pedagogické

Univerzita Zaměstnanci

S velkou lítostí Vám sdělujeme, že nás opustila vážená kolegyně Mgr. Petra Brejchová. Zemřela po těžké nemoci v pátek 24. února 2023 ve věku 77 let.

Na Katedře tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni působila již od roku 1969. Byla vynikající odbornice v oblasti gymnastických sportů, která ovlivnila mnoho učitelů tělesné výchovy v průběhu jejich studia. Velmi nám všem bude chybět i jako dlouholetá lektorka programů cvičení předškolních dětí s rodiči. Současně vedla mnoho let lekce zdravotního cvičení pro seniory a ženy středního věku. Byla vždy kamarádská, ochotná a nápomocná, aktivní sportovkyně tělem i duchem. 

Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 3. března 2023 ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově města Plzně, kde přišlo uctít její památku několik desítek blízkých. 

Kamarádi a kolegové z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické  

Fakulta pedagogická

Petra Kalistová

07. 03. 2023