Sociologové z Plzně, Olomouce a Osla budou sdílet zkušenosti z oblasti managementu vědy

International Spolupráce Věda

Čeští členové týmu se v rámci ročního projektu Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation vydají do Norska, norští kolegové přijedou do České republiky.

Management vědy je tématem česko-norského ročního projektu Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation, který spojil týmy z katedry sociologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z norské Oslo Metropolitan University.

Plzeňská fakulta projekt získala ve spoluřešitelství s olomouckou, hlavními řešiteli a zástupci zmíněných institucí jsou prof. Jan Váně za ZČU, prof. Dušan Lužný za UPOL a Dr. Pal Veiden za OsloMet.

Čeští členové díky projektu podniknou cestu na sever (název Norska vznikl z původního označení námořní cesty „Norqr vegr – severní cesta“, pozn. red.), norští partneři zavítají do České republiky.

Hlavním cílem jejich spolupráce je sdílení zkušeností a dobré praxe norské i české strany v oblastech managementu vědy a sociologie, a to nejen během vzájemných zahraničních cest. Výsledky projektu shrne následně vzniklý odborný článek, jeden z plánovaných výstupů, a vše zakončí mezinárodní konference na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt navazuje na nově vzniklý obor Management vědy, díky čemuž se jeho studenti a studentky stanou prvními, kteří se během výuky dozví o výsledcích vzájemné spolupráce a možných dalších cestách.


Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation (reg. č. EHP-BFNU-OVNKM-4-108-2023) je financován ve 4. otevřené výzvě z Fondů pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.


Fakulta filozofická

Veronika Hásová

14. 03. 2023